Engasjer deg på Universitetet

Studentparlamentets undervisningspris 2022

Har du en ekstra engasjert foreleser? Er det noen på instituttet ditt som bidrar ekstra til god undervisning? Da vil vi gjerne vite om det!

Hvert år deler Studentparlamentet ut sin undervisningspris. Prisen går til enkeltpersoner, grupper eller enheter som har gjort en innsats for å bedre undervisningen ved Universitetet i Oslo. Nå ser vi etter kandidater som oppfyller en eller flere av disse kriteriene:

  • Gjort en ekstra innsats for å bidra til god læring
  • Jobbet for nyskapning i undervisningen
  • Sørget for at nyskapningen har en effekt utover enkeltpersoner eller enhetens eget fagområde
  • Økt det faglige engasjementet til studentene

Nominasjoner, og en begrunnelse for nominasjonen, kan sendes til undervisningsprisen@sp.uio.no. Legg gjerne ved kontaktinfo til en referanse som kan gi mer bakgrunnsinformasjon. 

Nominasjonsfrist er 11. september 2022.

Ny på UiO? Sjekk overlevelsesguiden!

UiO-studentens overlevelsesguide - her finner du alt du trenger å vite til semesterstart

UiO-studentens overlevelsesguide

Her finner du alt du trenger å vite til semesterstart! 

Ny leder og arbeidsutvalg valgt på konstituerende møte 25. mai

Arbeidsutvalget for 2022/23

Fv. Elisabeth Hoksmo Olsen, Robert Granlund, Ada Lassen-Urdahl, Bendik Haave og leder Oline Sæther.

 

Den 25. mai ble ny leder og nytt arbeidsutvalg valgt på Studentparlamentets konstituerende møte. Det nye Arbeidsutvalget ble valgt.

 

Følgende personer er valgt: 

Leder: Oline Sæther 

Nestleder: Ada Lassen-Urdahl

Kommunikasjonsansvarlig: Bendik Haave

Studie- og læringsmiljøansvarlig: Elisabeth Hoksmo Olsen

Kvinnlig Universitetsstyrerepresentant: Ada Lassen-Urdahl
Mannlig universitetsstyrerepresentant: Robert Granlund

"Jeg gleder meg stort til å lede Studentparlamentet det kommende året og takker for tilliten. Jeg fått med meg en utrolig bra gjeng i arbeidsutvalget og ser fram å komme igang med arbeidet med å gjøre UiO til et enda bedre sted å være student." - Oline Sæther, påtroppende leder.

Studentparlamentet ønsker å takke alle som har stilt til valg til arbeidsutvalget 2022/23. Vi ønsker også å takke av det sittende arbeidsutvalget for året 2021/2022.

Engasjer deg på Universitetet

Studentparlamentet ved UiO er universitetets høyeste tillitsorgan. Til oss kan du bringe saker som påvirker din studiehverdag. Ta kontakt med Arbeidsutvalget, eller en politisk liste med din sak.  På fakultetet ditt finnes det et Studentutvalg som kan hjelpe deg med ting som ikke fungerer på studiet eller fakultetet ditt. Se oversikt over studentutvalgene her

Tre smilende jenter ligger på brostein

Følg oss!

preview   preview

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til Arbeidsutvalget og administrasjonen.

illustrasjon: varsel-ikonerSi fra om læringsmiljøet!

Du kan også si fra om læringsmiljøet ditt direkte til UiO! Både ris og ros. Du kan melde fra om alt fra kald luft på lesesalen til alvorlige, kritikkverdige forhold. 

Studentpolitisk plattform og handlingsplan 2021-2022

Studentparlamentet 2021/2022

Studentparlamentet avholdt i september sitt handlingsplansseminar. Der ble studentpolitisk plattform for 2021-2022 og handlingsplanen for 2021-2022 vedtatt. Studentpolitisk platform er Studentparlamentets grunnpolitiske program, og legger føringer for det politiske arbeidet det neste året. Handlingsplanen er parlamentets arbeidsinstruks til Arbeidsutvalget og inneholder konkrete fokusområder som Studentparlamentet mener er viktige det neste året.