Studentparlamentet ved UiO

Valgresultater fra konstituerende møte for Studentparlamentet 2020/2021

Arbeidsutvalget 2020/2021
AU 2020/2021: Leder Runa Kristine Fiske, nestleder og kommunikasjonsansvarlig Linnea Alexandra Barberini, studie- og læringsmiljøansvarlig Karl Oskar Lie Bjerke, universitetsstyrerepresentant Jørgen Hammer Skogan og universitetsstyrerepresentant Benedikte Marie Espeland.

STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG 2020/2021

Leder av Studentparlamentet:

Runa Kristine Fiske

Kommunikasjonsansvarlig:

Linnea Alexandra Barberini

Studie- og læringsmiljøansvarlig:

Karl Oskar Lie Bjerke

Universitetsstyrerepresentanter:

Jørgen Hammer Skogan

Benedikte Marie Espeland

Nestleder:

Linnea Alexandra Barberini

 

 

En representant (for to år) og tre varaer (for ett år) til utdanningskomiteen (UK) ved Universitetet i Oslo:

Runa Kristine Fiske (representant)

Vemund Haugevik Jernsletten (1. vara)

Marius Frans Linus Hillestad (2. vara)

Karl Henrik Storhaug Reinås (3. vara)

En representant (for to år), en representant (for ett år) og fire varaer (for ett år) til læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Oslo:

Frida Rasmussen (representant for to år)

Karl Henrik Storhaug Reinås (representant for ett år)

Vemund Haugevik Jernsletten (1. vara)

Tre medlemmer av Studentparlamentets kontrollkomité:

Markus Christopher Barkenæs

Dorthea Enger

Johannes Saastad

To representanter og to varaer til bibliotekstyret ved Universitetet i Oslo:

Eva Strømme Mooshus (representant)

Hannah Waaler Koppang (representant)

Jens Kristian Øvstebø (1. vara)

Henrik Torgersen (2. vara)

To representanter og to varaer til den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Oslo:

Ingrid Uleberg med personlig vara Susann Andora Biseth-Michelsen

Johannes Saastad med personlig vara Erlend Aag

To representanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo: 

Alexander Sæthern

Frida Rasmussen

To representanter og to personlige varaer til styret for Naturhistorisk museum:

Resultat kommer senere. Grunnet tekniske utfordringer må valget telles manuelt i etterkant av møtet.

To representanter og to personlige varaer til styret for Kulturhistorisk museum:

Øystein Fossbraaten Wennersgaard (representant)

To representanter og to varaer til styret for LINK – senter for læring og utdanning ved Universitetet i Oslo:

Frida Rasmussen (representant)

Vilde Marie Ystmark (representant)

Karl Henrik Storhaug Reinås (vara) 

Marius Frans Linus Hillestad (vara)

En representant og en vara til styret for Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse:

Ingvild Leren Stensrud med personlig vara Kristine Berg Heggelund

 

Valg til resten av vervene gjennomføres i elektronisk valgportal i uke 23. Resultatene publiseres her så snart de er klare. 

Konstituerende møte for Studentparlamentet 2020/2021

Konstituerende møte for Studentparlamentet 2020/2021 avholdes digitalt den 28. mai 2020 kl. 17.00. 

Alle som ønsker å delta på møtet må fylle ut påmeldings- og samtykkeskjema for å få tilgang til Zoom-rommet.

Endelig innkalling med sakspapirer kan leses her.

Her finner du mer informasjon om hvilke verv som er på valg.

Ta kontakt med leder Christen Andreas Orvin Wroldsen eller daglig leder Anne Aase-Mæland om du har spørsmål.

Resultatet fra UiOs første heldigitale studentvalg er klart

Studentparlamentets kontorer på Villa Eika holdes stengt

Våre kontorer på Villa Eika holdes stengt på lik linje med resten av Universitetet i Oslo.

For mer informasjon viser vi til UiOs hjemmesider.

 

Arbeidsutvalget og administrasjonen har hjemmekontor, og kontaktinformasjon finner du her (vi er ikke tilgjengelige på fasttelefon). Vårt sentralbord på telefon 228 57 044 er betjent.

Korona-informasjon til studenter

Studentparlamentet er representert i UiOs sentrale beredskapsledelse, og jobber for at ulempene skal bli så små som mulig for alle studenter.

Dette er en utfordrende situasjon for både studenter og ansatte, og vi håper alle viser forståelse for at det kan ta noe tid å få på plass gode svar på alle spørsmål. Se UiOs nettsider for løpende oppdatering om situasjonen og hva den betyr for deg som student.

Grunnet smittefare tilbyr UiO digital undervisning i tiden fremover, og som student skal du forholde deg til studieinformasjon i de vanlige kanalene.

Det er vedtatt at det ikke blir fysiske eksamener i Silurveien våren 2020, og UiO arbeider fortløpende med digitale alternativer. Informasjon om dette sendes ut lokalt så snart som mulig.

Fredag 20.mars åpnet UiOs Helpdesk for digitale tjenester. Helpdesken er bemannet også i helgene. Her får du personlig veiledning via telefon og fjernstyring på pc.

Studentpolitisk plattform og handlingsplan 2019-2020

Studentparlamentet, arbeidsutvalget, gjester og ordstyrere

Studentparlamentet avholdt i september sitt handlingsplansseminar. Der ble studentpolitisk plattform 2019-2020 og handlingsplanen for 2019-2020 vedtatt. Studentpolitisk platform er Studentparlamentets grunnpolitiske program, og legger føringer for det politiske arbeidet det neste året. Handlingsplanen er parlamentets arbeidsinstruks til Arbeidsutvalget. Handlingsplanen inneholder konkrete fokusområder som Studentparlamentet mener er viktige det neste året, og i årets handlingsplan legges det spesielt fokus på miljø, UiOs nye 10-årsstrategi, digital studiehverdag, studentopplevelsen og kvalitet i utdanning. På seminaret ble det også vedtatt seks resolusjoner

Nytt arbeidsutvalg

F.v Erlend Ditlefsen Aag, Christen Andreas Wrolsen, Johannes Saastad, Runa Kristine Fiske og Linnea Alexandra Barberini

Nå har det nye arbeidsutvalget påtroppet. Vi gleder oss til et spennende og lærerikt år. Kontaktinformasjon finner du her.

Følg oss!

preview   preview

Vi er miljøfyrtårn!

Studentparlamentet ved UiO sammen med Velferdstinget i Oslo og Akershus er miljøfyrtårnsertifisert. Vi ønsker også at resten av UiO skal følge etter! Vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel. 

Si fra om læringsmiljøet!

Du kan også si fra om læringsmiljøet ditt direkte til UiO! Både ris og ros. Du kan melde fra om alt fra kald luft på lesesalen til alvorlige, kritikkverdige forhold.