Studentparlamentet ved UiO

Studentparlamentets kontorer på Villa Eika holdes stengt

Våre kontorer på Villa Eika holdes stengt på lik linje med resten av Universitetet i Oslo.

For mer informasjon viser vi til UiOs hjemmesider.

 

Arbeidsutvalget og administrasjonen har hjemmekontor, og kontaktinformasjon finner du her (vi er ikke tilgjengelige på fasttelefon). Vårt sentralbord på telefon 228 57 044 er betjent.

Korona-informasjon til studenter

Studentparlamentet er representert i UiOs sentrale beredskapsledelse, og jobber for at ulempene skal bli så små som mulig for alle studenter.

Dette er en utfordrende situasjon for både studenter og ansatte, og vi håper alle viser forståelse for at det kan ta noe tid å få på plass gode svar på alle spørsmål. Se UiOs nettsider for løpende oppdatering om situasjonen og hva den betyr for deg som student.

Grunnet smittefare tilbyr UiO digital undervisning i tiden fremover, og som student skal du forholde deg til studieinformasjon i de vanlige kanalene.

Det er vedtatt at det ikke blir fysiske eksamener i Silurveien våren 2020, og UiO arbeider fortløpende med digitale alternativer. Informasjon om dette sendes ut lokalt så snart som mulig.

Fredag 20.mars åpnet UiOs Helpdesk for digitale tjenester. Helpdesken er bemannet også i helgene. Her får du personlig veiledning via telefon og fjernstyring på pc.

Studentvalget 2020

Studentvalget avholdes i år 23.-29. april. 

Vi jobber kontinuerlig med å finne gode løsninger, og oppdatert informasjon legges ut fortløpende. 

Spørsmål kan rettes til Linnea Alexandra Barberini, valgansvarlig i Studentparlamentet på e-post: linnea.barberini@sp.uio.no.

NETTSIDENE OPPDATERES

Studentparlamentets nettsider oppdateres nå i vinter, og noen sider vil i perioder være utilgjengelige. Om du lurer på noe kan du ta kontakt på post@sp.uio.no.

 

Studentpolitisk plattform og handlingsplan 2019-2020

Studentparlamentet, arbeidsutvalget, gjester og ordstyrere

Studentparlamentet avholdt i september sitt handlingsplansseminar. Der ble studentpolitisk plattform 2019-2020 og handlingsplanen for 2019-2020 vedtatt. Studentpolitisk platform er Studentparlamentets grunnpolitiske program, og legger føringer for det politiske arbeidet det neste året. Handlingsplanen er parlamentets arbeidsinstruks til Arbeidsutvalget. Handlingsplanen inneholder konkrete fokusområder som Studentparlamentet mener er viktige det neste året, og i årets handlingsplan legges det spesielt fokus på miljø, UiOs nye 10-årsstrategi, digital studiehverdag, studentopplevelsen og kvalitet i utdanning. På seminaret ble det også vedtatt seks resolusjoner

Nytt arbeidsutvalg

F.v Erlend Ditlefsen Aag, Christen Andreas Wrolsen, Johannes Saastad, Runa Kristine Fiske og Linnea Alexandra Barberini

Nå har det nye arbeidsutvalget påtroppet. Vi gleder oss til et spennende og lærerikt år. Kontaktinformasjon finner du her.

Følg oss!

Facebook

   

Instagram

   

 

Vi er miljøfyrtårn!

Studentparlamentet ved UiO sammen med Velferdstinget i Oslo og Akershus er miljøfyrtårnsertifisert. Vi ønsker også at resten av UiO skal følge etter! Vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel.