Studentparlamentet ved UiO

NETTSIDENE OPPDATERES I DESEMBER OG JANUAR

Julekort 2019

Studentparlamentets nettsider oppdateres nå i vinter, og noen sider vil i perioder være utilgjengelige. Om du lurer på noe kan du ta kontakt på post@sp.uio.no.

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Studentpolitisk plattform og handlingsplan 2019-2020

Studentparlamentet, arbeidsutvalget, gjester og ordstyrere

Studentparlamentet avholdt i september sitt handlingsplansseminar. Der ble studentpolitisk plattform 2019-2020 og handlingsplanen for 2019-2020 vedtatt. Studentpolitisk platform er Studentparlamentets grunnpolitiske program, og legger føringer for det politiske arbeidet det neste året. Handlingsplanen er parlamentets arbeidsinstruks til Arbeidsutvalget. Handlingsplanen inneholder konkrete fokusområder som Studentparlamentet mener er viktige det neste året, og i årets handlingsplan legges det spesielt fokus på miljø, UiOs nye 10-årsstrategi, digital studiehverdag, studentopplevelsen og kvalitet i utdanning. På seminaret ble det også vedtatt seks resolusjoner

Nytt arbeidsutvalg

F.v Erlend Ditlefsen Aag, Christen Andreas Wrolsen, Johannes, Runa Kristine Fiske og Linnea Alexandra Barberini

Nå har det nye arbeidsutvalget påtroppet. Vi gleder oss til et spennende og lærerikt år. Kontaktinformasjon finner du her.

Resultat Studentvalget 2019

Resultat Studentvalget 2018

Kontakt oss

Arbeidsutvalget jobber på fulltid for studentparlamentet. Ta kontakt med dem her.

 

 

Følg oss!

 

Si fra om læringsmiljøet!

Du kan også si fra om læringsmiljøet ditt direkte til UiO! Både ris og ros. Du kan melde fra om alt fra kald luft på lesesalen til alvorlige, kritikkverdige forhold. 

 

Vi er miljøfyrtårn!

Studentparlamentet ved UiO sammen med Velferdstinget i Oslo og Akershus er miljøfyrtårnsertifisert. Vi ønsker også at resten av UiO skal følge etter! Vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel.