Engasjer deg på Universitetet

Pressemelding: Statsråd Ola Borten Moe erklæres persona non grata

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo vedtok følgende resolusjon på parlamentsmøte 24/11-22:

STATSRÅD OLA BORTEN MOE ERKLÆRES PERSONA NON GRATA

- Det er vanskelige tider for studenter med en trang økonomi. Studenter opplever at de ikke blir prioritert, og vi tenker at denne resolusjonen er et uttrykk for denne frustrasjonen. Ola Borten Moe er ikke studentenes eller universitets- og høyskolesektorens minister. Han har stort forbedringspotensial i å jobbe for at de som er under hans område skal ha det bedre, sier Oline Sæther, leder av Studentparlamentet ved UiO.

Studentpolitisk plattform og handlingsplan 2022-2023

I starten av oktober vedtok Studentparlamentet en ny Studentpolitisk plattform. Parlamentet har samlet politikk som til sammen er studentenes visjon for UiO og høyere utdanning.
Vi krever at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, utvides til 12 måneder og økes til 2 G. Opptaktssystemet til universitetet skal være rettferdig. Alle studenter skal sikres sin rett til høyere utdanning. UiO skal være et inkluderende og bærekraftig universitet.

Mari Mohn Paulsen er vinneren av Studentparlamentets undervisningspris 2022

Hvert år gir Studentparlamentet ut prisen Årets Underviser. Vinneren for 2022 er Mari Mohn Paulsen!

Mari jobber ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Det medisinske fakultet og underviser i flere emner for både medisinstudenter og ernæringsstudenter.

Mari viser stort engasjement for ernæringsfaget som hun underviser i og klarer å spre sitt eget engasjement videre til studentene. Hun holder interaktive forelesninger som inviterer studentene til å delta aktivt og til å forme undervisningen slik at den passer kullet som undervises.

Hun fremmer også kritisk tenkning og engasjerer studentene til å tenke innovativt og løsningsorientert slik at de skal tørre å utfordre dagens ordninger og prosesser. Eksempelvis inviterer Mari studentene sine til å vurdere merkeordningen Nøkkelhullet og til å se mulige forbedringer. Hun gjøre det samme knyttet til hvordan studentene samler inn informasjon for kartlegging av ernæringsstatus blant pasienter på sykehus. Slik fremmer hun pågangsmot og innovativ tenkning hos studentene.

I tillegg til dette viser Mari at hun er på studentenes side og studentene hennes opplever at hun strekker seg langt for å legge til rette for at studentene fullfører oppgaver og emnet som helhet.

Studentparlamentet har kåret Mari Mohn Paulsen til årets underviser for 2022. Gratulerer!

Ledige verv på UiO!

Ønsker du muligheten til å påvirke din studiehverdag? Studenter har en lovfestet rettighet til å være representert i alle Universitetets styrer og komiteer, og kan dermed ta del i omtrent alle beslutninger som blir tatt på UiO.

Akkurat nå er det en rekke ledige verv for studenter i diverse styrer og komiteer. Gjennom disse kan du blant annet være med å påvirke læringsmiljøet på Universitetet, utvikle politikk for Studentparlamentet gjennom våre komiteer, eller være med i temabrukergruppen for det nye Livsvitenskapsbygget som blir bygget på Gaustad.

Å sitte som representant i styrer, komiteer og utvalg gir deg ikke bare en unik mulighet i å ta del i beslutningene som blir tatt på universitetet, det gir deg også nyttige erfaringer. Full liste over de ledige vervene kan du finne under. Hvis du ønsker å melde din interesse for noen av disse vervene, eller vil vite mer om dem, fyll ut det vedlagte interesseskjemaet!

Interesseskjema kan du finne her.

Ledige verv på UiO

Utdanningskomiteen: 1 ledig vara-plass

Læringsmiljøutvalget: 3 ledige vara-plasser

Bibliotekstyret: 1 ledig plass, 1 ledig vara-plass

Den internasjonale sommerskolen: 2 ledige plasser, 2 ledige vara-plasser

Hovedbrukergruppen i livsvitenskapsbyggeprosjektet: 2 ledige plasser, 1 ledig vara-plass

Temabrukergruppen for underisningsarealer og læringsmiljø i livsvitenskapsbyggprosjektet ved UiO: 1 ledig plass, 1 ledig vara-plass

Sasakawa-fondet: 1 ledig vara-plass

Styret for UiO:Livsvitenskap: 1 ledig vara-plass

Nettverk for studentrekruttering ved UiO: 1 ledig plass

Ressursgruppe for tros- og livssynspraksis ved UiO: 2 ledige plasser, 2 ledige vara-plasser

Tildelingskomiteen for UiOs aktivitetsmidler: 1 ledig vara-plass

Forum for vitenskapsteori: 1 ledig vara-plass

 

Ledige verv i Studentparlamentet

Studie- og forskingskomiteen: 4 ledige plasser

Miljøkomiteen: 1 ledig plass

Promoteringskomiteen: 4 ledige plasser

Kontrollkomiteen: 1 ledig plass

Ny på UiO? Sjekk overlevelsesguiden!

UiO-studentens overlevelsesguide - her finner du alt du trenger å vite til semesterstart

UiO-studentens overlevelsesguide

Her finner du alt du trenger å vite til semesterstart! 

Ny leder og arbeidsutvalg valgt på konstituerende møte 25. mai

Arbeidsutvalget for 2022/23

Fv. Elisabeth Hoksmo Olsen, Robert Granlund, Ada Lassen-Urdahl, Bendik Haave og leder Oline Sæther.

 

Den 25. mai ble ny leder og nytt arbeidsutvalg valgt på Studentparlamentets konstituerende møte. Det nye Arbeidsutvalget ble valgt.

 

Følgende personer er valgt: 

Leder: Oline Sæther 

Nestleder: Ada Lassen-Urdahl

Kommunikasjonsansvarlig: Bendik Haave

Studie- og læringsmiljøansvarlig: Elisabeth Hoksmo Olsen

Kvinnlig Universitetsstyrerepresentant: Ada Lassen-Urdahl
Mannlig universitetsstyrerepresentant: Robert Granlund

"Jeg gleder meg stort til å lede Studentparlamentet det kommende året og takker for tilliten. Jeg fått med meg en utrolig bra gjeng i arbeidsutvalget og ser fram å komme igang med arbeidet med å gjøre UiO til et enda bedre sted å være student." - Oline Sæther, påtroppende leder.

Studentparlamentet ønsker å takke alle som har stilt til valg til arbeidsutvalget 2022/23. Vi ønsker også å takke av det sittende arbeidsutvalget for året 2021/2022.

Engasjer deg på Universitetet

Studentparlamentet ved UiO er universitetets høyeste tillitsorgan. Til oss kan du bringe saker som påvirker din studiehverdag. Ta kontakt med Arbeidsutvalget, eller en politisk liste med din sak.  På fakultetet ditt finnes det et Studentutvalg som kan hjelpe deg med ting som ikke fungerer på studiet eller fakultetet ditt. Se oversikt over studentutvalgene her

Tre smilende jenter ligger på brostein

Følg oss!

preview   preview

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til Arbeidsutvalget og administrasjonen.

illustrasjon: varsel-ikonerSi fra om læringsmiljøet!

Du kan også si fra om læringsmiljøet ditt direkte til UiO! Både ris og ros. Du kan melde fra om alt fra kald luft på lesesalen til alvorlige, kritikkverdige forhold.