Studentorganisasjoner ved UiO

UiO har et stort studentdemokrati! Sjekk ut sidemenyen for mer info om de forskjellige studentorganisasjonene ved UiO.

Studenthuset Villa Eika

Villa Eika er den gamle villaen i dragestil lokalisert ved Universitetsbilblioteket på Blindern Campus. Her har Studentparlamentet (SP), Velferdstinget (VT), Studentenes- og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), International Students Union Oslo (ISU Oslo) og Erasmus Student Network (ESN) kontorer. Studenthuset Villa Eika har åpningstider på hverdager mellom 8-16. Det er bare å stikke innom dersom du lurer på noe. 

Studentdemokratiet

Studentparlamentet (SP) Studenter er med og bestemmer i alle studentsaker ved Universitetet i Oslo. Det er Studentparlamentet som er det øverste tillitsvalgte organet for studenter ved UiO, men det finnes egne utvalg for studenttillitsvalgte på institutter og fakulteter over hele universitetet.

Studentutvalg Det finnes Studentutvalg på alle de ulike fakultetene. Disse velges normalt på allmøte en gang i semesteret. Her er det utrolig mange dyktige og flinke tillitsvalgte som legger ned en enorm innsats for å bedre studiehverdagen. Mer om studentutvalgene.

Program- og Fagutvalg På hvert studieprogram har man program- og fagutvalgene som representerer studentene Instituttstyrer og/eller programråd. De tillitsvalgte gjør en viktig og god jobb både for å bedre studiet, det lokale læringsmiljøet og organisering av fagsosiale arrangementer. 

Velferdstinget (VT) er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for de ca. 67 000 studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Det er til sammen 25 læresteder som er tilknyttet SiO. Alle læresteder med over 1500 studenter er direkte representert i Velferdstinget, mens de øvrige er representert gjennom en selvvalgt forsamling. Studentparlamentet velger representanter fra UiO til Velferdstinget. Les mer på www.studentvelferd.no.

International Students Union Oslo (ISU Oslo) er en studentorganisasjon som arbeider for å bedre forholdene til de internasjonale studentene, særlig med vekt på integrering av internasjonale og norske studenter.

ISU sitter sammen med Studentparlamentet i andre etasje på Villa Eika, og kan kontaktes på isu.oslo@gmail.com.

Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefonds (SAIH) lokallag ved Universitetet i Oslo sitter også i andre etasje av Villa Eika. SAIH er en organisajon for og av studenter, som driver med bistandsarbeid knyttet til høyere utdanning, solidaritetsarbeid, informasjonsarbeid og politisk påvirkning. Mottoet til organisasjonen er "Utdanning for frigjøring". Du kan lese mer om SAIH på deres nettsider

Erasmus Student Network (ESN) sin Oslo-avdeling holder til i andre etasje på Villa Eika. Du kan lese mer om ESN på deres nettside: http://www.oslo.esn.no/

Publisert 9. mars 2011 11:17 - Sist endret 12. apr. 2018 16:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere