Studentorganisasjoner ved UiO

UiO har et stort studentdemokrati! Se sidemenyen for mer informasjon om de forskjellige studentorganisasjonene ved UiO.

Studenthuset Villa Eika

Villa Eika er den gamle villaen i dragestil lokalisert ved Universitetsbilblioteket på Blindern Campus. Her har Studentparlamentet (SP), Velferdstinget (VT), Studentenes- og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), International Students Union Oslo (ISU Oslo) og Erasmus Student Network (ESN) kontorer. Studenthuset Villa Eika har åpningstider på hverdager mellom 8-16. Det er bare å komme innom dersom du lurer på noe. 

Studentdemokratiet

Studentparlamentet (SP) Studenter har medbestemmelsesrett i alle studentsaker ved Universitetet i Oslo. Studentparlamentet er det øverste tillitsvalgte organet for studenter ved UiO, I tillegg finnes egne utvalg for studenttillitsvalgte på fakultetene og på hvert institutt på hele universitetet.

Studentutvalg Det finnes Studentutvalg på alle de ulike fakultetene. Disse velges normalt på allmøte en gang i semesteret. Studentutvalgene har representanter i fakultetets styrer og utvalg, og representerer studentene i studentsaker. Mer om studentutvalgene.

Program- og Fagutvalg På hvert studieprogram er det et program- eller fagutvalg som representerer studentene i Instituttstyrer og/eller programråd. De tillitsvalgte arbeider med å bedre studiet, det lokale læringsmiljøet og organisering av fagsosiale arrangementer. De møter også i møter med administrasjonen og de ansatte på instituttet eller programmet.

Velferdstinget (VT) er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for de ca. 67 000 studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Det er til sammen 25 læresteder som er tilknyttet SiO. Alle læresteder med over 1500 studenter er direkte representert i Velferdstinget, mens de øvrige er representert gjennom en selvvalgt forsamling. UiO har den største delegasjonen i velferdstinget. Representantene fra UiO velges gjennom Studentparlamentet. Les mer på www.studentvelferd.no.

International Students Union Oslo (ISU Oslo) er en studentorganisasjon som arbeider for å bedre forholdene til de internasjonale studentene, særlig med vekt på integrering av internasjonale og norske studenter.

ISU har kontorer i andre etasje på Villa Eika, og kan kontaktes på isu.oslo@gmail.com.

Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefonds (SAIH) lokallag ved Universitetet i Oslo har kontorer i andre etasje på Villa Eika. SAIH er en organisajon for og av studenter, som driver med bistandsarbeid knyttet til høyere utdanning, solidaritetsarbeid, informasjonsarbeid og politisk påvirkning. Mottoet til organisasjonen er "Utdanning for frigjøring". Du kan lese mer om SAIH på deres nettsider

Erasmus Student Network (ESN) sin Oslo-avdeling holder til i andre etasje på Villa Eika. Du kan lese mer om ESN på deres nettside: http://www.oslo.esn.no/

Publisert 9. mars 2011 11:17 - Sist endret 9. des. 2019 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere