Møter

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det øverste tillitsvalgtorganet for studentene på universitetet. Vi jobber for at du som student skal ha en trygg og god studiehverdag. Følg med på hva Studentparlamentet gjør på sosiale medier.

 

Oversikt over møtedatoer i Studentparlamentet finner du her.