Møter

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det øverste tillitsvalgtorganet for studentene på universitetet. Vi jobber for at du som student skal ha en trygg og god studiehverdag. Følg med på hva Studentparlamentet gjør på sosiale medier. 

 

Konstituerende møte 2019-20:

Torsdag 23. mai 2019: Møte nr. 1 2019-20 (Ole-Johan Dahls hus, Aud Smalltalk, kl. 17.00-21.00)