Møter

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det øverste tillitsvalgtorganet for studentene på universitetet. Vi jobber for at du som student skal ha en trygg og god studiehverdag. Følg med på hva Studentparlamentet gjør på sosiale medier. 

Våren 2019 har Studentparlamentet tre møter:

- Torsdag 24. januar 2019: Møte nr. 5 (Ole-Johan Dahls hus, Aud Smalltalk, kl. 17.00-21.00)

- NY DATO! Tirsdag 26. februar 2019: Møte nr. 6 (Domus Theologica, Auditorium U40, kl. 17.00-21.00)

- Torsdag 28. mars 2019: Møte nr. 7 (Georg Sverdrups hus, Auditorium 2, kl. 17.00-21.00)