Møter

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det øverste tillitsvalgtorganet for studentene på universitetet. Vi jobber for at du som student skal ha en trygg og god studiehverdag. Følg med på hva Studentparlamentet gjør på sosiale medier. 

Møtedatoer 2019/2020

Dato:

Møtenr.:

20.-22. september 2019

2 (HP-seminar)

30. oktober 2019

3

28. november 2019

4

23. januar 2020

5

27. februar 2020

6

25. mars 2020

7