English version of this page

Grønn liste (GL)

Grønn Liste har kjempet for et grønnere og mer bærekraftig campus. Vi har fått gjennomslag for fokus på klima og miljø i universitetets strategi 2030 og gjort SiO grønnere. Denne lista har stått sterk i klimastreiken. Vi vil ha et universitet i verdensklasse som ser fremtidens utfordringer. Klima- og naturkrisen er her og nå. Da må Universitetet i Oslo bli en del av løsningen. Derfor stiller vi til valg.

 

Toppkandidater

1. kandidat: Axel Klanderud
UiO må innføre en 40-gruppe i bærekraft, en mer klima- og miljørelatert ex.phil. og alle studenter skal ha mulighet til å ta bærekraftsemner om de ønsker. Slik kan UiO gi alle studenter mulighet til å være med på å løse fremtidens utfordringer.
2. kandidat: Charlotte Borgen
Alle skal ha mulighet til å få utnyttet sitt potensiale og faglige utbytte gjennom studieløpet. En utvidet mentorordning lignende honoursprogrammet er et av tiltakene som kan bidra for å få til dette.
3. kandidat: Julianne Sørflaten Grovehagen
Klima- og miljøkrisen er her nå og jeg mener Universitetet i Oslo har et helt spesielt samfunnsansvar. Nå er tiden inne for handling, og vi burde starte med å innsette en klima- og miljøsjef for hele UiO.

Topp 7 saker: 

  1. At UiO innfører en 40-gruppe i bærekraft tilgjengelig for alle bachelorstudenter, ex.phil må i større grad omhandle klima og miljø, samt at alle studenter skal ha mulighet til å ta minst et bærekraftsemne uavhengig av studieprogram.
  2. Mentorordningen fra honoursprogrammet må videreføres, utvikles og tilgjengeliggjøres for resten av studentmassen.
  3. UiO må ansette en klima- og miljøsjef for hele universitetet.
  4. UiO må gjøre hverdagen lettere ved å utføre et likestillingsløft for alle studenter med funksjonsnedsettelser, LHBTQI+ studenter.
  5. At UiO oppretter en stipendordning som insentiverer klimavennlig reise under utveksling.
  6. At UiO ikke må inngå nye grå avtaler med Equinor, og at midlene fra de nåværende avtalene kun må gå til grønn forskning.
  7. UiO må etterstrebe et heldekkende tilbud av digitalt pensum. E-bøker og e-kompendier må være tilgjengelige for alle fag, og de bør være rimeligere enn papirbøker. Pensumartikler bør tilgjengeliggjøres i både pdf-format og ePub-format.

 

Grønn Liste har kjempet for et grønnere og mer bærekraftig campus. Vi har fått gjennomslag for fokus på klima og miljø i universitetets strategi 2030 og gjort SiO grønnere. Denne lista har stått sterk i klimastreiken. Vi vil ha et universitet i verdensklasse som ser fremtidens utfordringer, derfor stiller vi til valg! Klima- og naturkrisen er her og nå. Det må Universitetet i Oslo ta på alvor. Å endre vaner er vanskelig, det krever hardt arbeid og innovasjon. Er det noe UiO er god på så er det disse tingene. Nå som strategi 2030 er vedtatt er det viktigere enn noensinne at strategien blir fulgt opp i stedet for å bli glemt i en skuff. For at det skal skje, er det nødvendig at UiO ansetter en klima- og miljøsjef. 


Ikke bare skal UiO gå foran i egen drift, men utdanningen universitetet gir studentene må gjøre hver enkelt student til en del av den grønne løsningen. Derfor vil vi at universitetet innfører en 40-gruppe i bærekraft, et større natur-, miljø- og klimafokus på ex.phil og gi alle studenter uavhengig av fagretning mulighet til å ta minst ett bærekraftsemne.

 

De siste 5 årene med Grønn Listes tilstedeværelse viser at frivillig arbeid og studentpolitikk fungerer. Vi ser at det nytter, og gir oss ikke. Vi har flere gode løsninger, og er klare til å ta et tak for at det grønne skiftet kommer til live.  Hvis du ønsker å være en del av et universitet som er ledende i det grønne skiftet, i en by som tar vare på studentene sine, så er Grønn Liste valget for deg!

 

Publisert 10. aug. 2016 20:08 - Sist endret 19. aug. 2020 14:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere