English version of this page

Venstrealliansen (VA)

Venstrealliansen (VA) er en feministisk, antirasistisk og sosialistisk studentorganisasjon som kjemper for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vi er partipolitisk uavhengige og åpne for alle studenter som føler tilhørighet til disse sakene.

 

Toppkandidater

1. kandidat: Pietro Berger Lapolla
Jeg stiller til valg fordi vi trenger tydelige, sosialistiske stemmer i Studentparlamentet. Vi studenter skal prioriteres fremfor høye lederlønninger.
2. kandidat: Jonatan Hoffmann Hanssen
Grådige utleiere, få studentboliger og studiestøtte som ikke holder tritt med inflasjon har gjort studentøkonomien uoppnåelig for mange. UiO må kjempe for å utslette økonomiske barrierer til høyere utdanning. Derfor stiller jeg til valg for VA.
3. kandidat: Martine Hoseth Myklebust
Jeg stiller til valg for et likestilt, inkluderende og miljøbevisst universitet. Studiehverdagen må være på studentenes premisser, og sosioøkonomisk bakgrunn skal ikke være avgjørende for muligheten til å studere.

Topp 7 saker: 

  1. Stopp grønnvasking av Equinor
  2. Ingen klasseskiller – Ja til helårsstudenten og økt studiestøtte
  3. Kjønnspoeng for likestilling
  4. Endring av tellekantsystemet nå!
  5. Fjern leieforskudd for internasjonale studenter
  6. UiO ledende innenfor grønn forskning
  7. Like muligheter for alle studenter – nei til nye omgjøringsregler

 

Stopp grønnvaskinga av Equinor

Visste du at Norges oljegigant legger føringer for hvordan UiO forsker på miljøvennlig teknologi og bærekraft, selv om 95% av Equinors investeringer fortsatt går til oljeutvinning? Venstrealliansen mener private aktørers sponsing av akademia hindrer fri og demokratisk forskning.

  • Ingen kommersialisering av forskning
  • UiO skal være ledende innenfor grønn forskning

Ingen klasseskiller blant studenter

Studiestøtten må heves til 2.5G og utvides til 12 måneder.  Studiestøtten slik den er i dag er ikke høy nok for å støtte en heltidsstudent.

Å ombestemme seg skal ikke gi mer gjeld. Studenter som fullfører utenfor normert tid eller som bytter studieprogram før fullført grad, skal få ordinært stipend som alle andre studenter.

Avvikle ordningen med leieforskudd for internasjonale studenter som søker studentbolig.

Feminisme i fokus 

Vi må utjevne det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og det starter her. Fagmiljøene ved universitetene er dominert av menn selv om det er flest kvinner som tar høyere utdanning. Venstrealliansen mener at skjeve maktstrukturer må bekjempes med en aktiv likestillingspolitikk.

Kjønnspoeng på studieprogrammer - ordningen med kjønnspoeng ved studieopptak må bevares og videreføres til flere studieprogrammer hvor kjønnsbalansen er dårlig.

Endring av tellekantsystemet - antall publiseringer forteller ikke verdien og kvaliteten av forskning. Vi trenger et nytt system for å utjevne kjønnsubalansen i fagmiljøene.

Publisert 10. aug. 2016 20:08 - Sist endret 13. nov. 2020 12:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere