English version of this page

Venstrealliansen (VA)

Venstrealliansen (VA) er en feministisk, antirasistisk og sosialistisk studentorganisasjon som kjemper for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vi er partipolitisk uavhengige og åpne for alle studenter som føler tilhørighet til disse sakene.

Reduser husleia i studentboligene 

SiO skal redusere husleia permanent, slik at det blir mulig å leve på støtte fra Lånekassen når man leier hos SiO. Studenter lever i dag i en fattigdomskrise. Mange sliter med å få månedsbudsjettet til å gå rundt på grunn av manglende støtte fra myndighetene, og et SiO som legger seg tett opp til markedspris i området de bygger studentboliger. Derfor ønsker vi en reduksjon av husleia. 

Feminisme i fokus

Universitetet trenger flere kvinner i akademiske stillinger, og vi trenger større kjønnsbalanse, samt et med diversifisert pensum. Likestillingen i akademia er langt fra i mål. Akademia i dag sliter med at kvinner er i flertall blant opptak til studier, men at det fortsatt er få kvinnelige professorer og førsteamanuenser med kvinnelig kjønnsidentitet. Det er også mange linjer som sliter med et enormt flertall av ett kjønn. Da vil det være hensiktsmessig med aktiv bruk av kjønnspoeng. 

Miljøvennlig og solidarisk forskning ved UiO

Forskningen som drives ved UIO skal ikke være i samarbeid med miljøskadelige selskaper, og UiO skal være åpne om hvilke aktører som finansierer forskningen ved universitetet. 

Forskningen ved Universitetet i Oslo skal bidra til en bedre verden og fremtid for oss alle, ikke bare til å fremme de økonomiske interessene til klimafiendtlige selskaper. 

Øk Studiestøtten til 2.5 G! 

Det er uholdbart at studenter i Oslo ikke har råd til helt essensielle utgifter selv med fullt stipend og lån. Studentene er tvunget til å ha deltidsjobber i tillegg til å være fulltidsstudent for å ha råd til leie og mat. Koronasituasjonen har bare tydeliggjort og forverret denne situasjonen ved å gjøre det enda vanskeligere å i det hele tatt finne seg deltidsjobb.

Studiestøtten må økes til 2.5 G for at det skal være mulig å være fulltidsstudent og i tillegg ha fritid til å engasjere seg i studentliv.

Avskaff Honours-programmet

Honours-program med særskilt finansiering og tilrettelegging sammenlignet med de ordinære emnene skal avvikles. Universitetet skal ikke legge opp til A- og B-studenter. Universitetet skal ikke pøse penger inn i eliteprogrammer mens andre studier nedprioriteres. Utdanningssektoren skal fortsette å ha som mål å utdanne hele befolknigen som ønsker det, uavhengig av klassebakgrunn. 

 

Topp 5 saker: 

 1. Reduser husleia i studentboligene

 2. Feminisme i fokus

 3. Miljøvennlig og solidarisk forskning ved UiO

 4. Øke studiestøtten til 2.5 ganger grunnbeløpet

 5. Avskaff Honours-programmene

Toppkandidater

1. kandidat: Elisabeth Hoksmo Olsen (22 år)
Studerer: Lektor i samfunnsfag og nordisk på UV
Favorittsted på UiO: Traugots kjeller
2. kandidat: Nora Marie Hager (19 år)
Studerer: Sosiologi på SV
Favorittsted på UiO: Lesesalene på juridisk fakultet
3. kandidat: Ajat Adel (23 år)
Studerer: Kommunikasjon, design og læring på UV
Favorittsted på UiO: Georg Sverdrups hus

 

   

   

  Publisert 10. aug. 2016 20:08 - Sist endret 7. apr. 2021 18:19
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikke UiO- eller Feide-bruker?
  Opprett en WebID-bruker for å kommentere