Valg 2018

Hver vår velger studentene ved UiO hvem som skal representere studentene i Studentparlamentet. Dette skjer gjennom å stemme på en liste i studentvalget. En liste er rekke personer som har gått sammen for å få gjennomslag for sin politikk. 

Vil du starte ny liste?  Fristen for det er 15. februar! 

I tillegg til Studentvalget velges det én student fra hvert fakultet, som representerer sitt fakultet i Studentparlamentet. Valget utføres gjennom allmøte på fakultetet.