index.html

Om valget

Følg med på denne siden for informasjon om studentvalget i 2016/2017

Hvert vårsemester velger studentene ved UiO 27 studenter som sammen med en representant fra hvert studentutvalg utgjør Studentparlamentet.

Valgbilaget for fjorårets valg i 2016 kan du lese her (OBS, stor PDF)

Valgbilaget for 2015 og 2014 kan leses her (OBS, stor PDF, 46,1 MB).

  Starte ny liste?

  Har du et stort engasjement for studentpolitikk, men ingen av listene passer deg? Da kan du starte opp en ny liste

  Praktisk info

  Valgreglement

  Valgoppgjør

  2016

  Blå liste

   6 % ved valget i 2016 - 2 representanter
  Politisk liste. Les mer.

  Grønn liste

  13,46 % ved valget i 2016.
  Politisk liste. Les mer

  HF-lista

  7,6% ved valget i 2016. Gjenopprettet fakultetsliste. Les mer

  Internationalista

  4,68 % ved valget i 2016 - 1 representant.
  Liste for "internationally minded people". Les mer.

  Liberal liste

   10,18 % ved valget i 2016 - 3 representanter
  Politisk liste. Les mer.

  Realistlista

  22,68 % ved valget i 2016 - 6 representanter
  Fakultetsliste for MN-fakultetet. Les mer.

  Sosialdemokratene

  10,68 % ved valget i 2016 - 4 representanter
  Politisk liste. Les mer.

  Samfunnsviterlista

   8,41 % ved valget i 2016 - 2 representanter
  Fakultetsliste for SV-fakultetet. Les mer.

  Venstrealliansen

  16,22 % ved valget i 2016 - 4 representanter
  Politisk liste. Les mer.

  Save

  Save