English version of this page

Studentvalget 2018

Hver vår velger studentene ved UiO hvem som skal representere studentene i Studentparlamentet. Årets valg er 3.-15. mai. Da kan du stemme på den lista som skal representere deg i Studentparlamentet. En liste er rekke personer som går til valg på et valgprogram de vil ha gjennomslag for.

I tillegg til Studentvalget velges det én student fra hvert fakultet, som representerer sitt fakultet i Studentparlamentet. Valget utføres gjennom allmøte på fakultetet.