Valg

Hver vår velger studentene ved UiO hvem som skal representere studentene i Studentparlamentet. Mer informasjon om resultat finner du her.

I tillegg til Studentvalget velges det én student fra hvert fakultet, som representerer sitt fakultet i Studentparlamentet. Valget utføres gjennom allmøte på fakultetet. Innmelding av valgte representanter gjøres ved å fylle ut følgende skjema.