print logo

index.html

Om valget

Følg med på denne siden for informasjon om studentvalget i 2016/2017

Hvert vårsemester velger studentene ved UiO 27 studenter som sammen med en representant fra hvert studentutvalg utgjør Studentparlamentet.

Valgbilaget for fjorårets valg i 2016 kan du lese her (OBS, stor PDF)

Valgbilaget for 2015 og 2014 kan leses her (OBS, stor PDF, 46,1 MB).

Lister som stilte til valg i 2016

Resultater for Studentvalget 2016

 

Blå liste

 6 % ved valget i 2016 - 2 representanter
Politisk liste. Les mer.

Grønn liste

13,46 % ved valget i 2016.
Politisk liste. Les mer

HF-lista

7,6% ved valget i 2016. Gjenopprettet fakultetsliste. Les mer

Internationalista

4,68 % ved valget i 2016 - 1 representant.
Liste for "internationally minded people". Les mer.

Liberal liste

 10,18 % ved valget i 2016 - 3 representanter
Politisk liste. Les mer.

Realistlista

22,68 % ved valget i 2016 - 6 representanter
Fakultetsliste for MN-fakultetet. Les mer.

Sosialdemokratene

10,68 % ved valget i 2016 - 4 representanter
Politisk liste. Les mer.

Samfunnsviterlista

 8,41 % ved valget i 2016 - 2 representanter
Fakultetsliste for SV-fakultetet. Les mer.

Venstrealliansen

16,22 % ved valget i 2016 - 4 representanter
Politisk liste. Les mer.

Starte ny liste?

Har du et stort engasjement for studentpolitikk, men ingen av listene passer deg? Da kan du starte opp en ny liste

Praktisk info

Valgreglement

Valgoppgjør

2016