Studentvalget 2017

Fra venstre: Venstrealliansen, Grønn Liste, Realistlista, Gjestelista, Arbeiderbevegelsens Studenliste, Blå Liste,

Internationalista og Velferd- og Studenbylista.

 

 

Om valget

Studentparlamentsvalget foregår i april-mai hvert år. Bruk din stemmerett, og bestem hva studentparlamentet skal jobbe for i det påfølgende studieåret!

 

Studentvalget, kort forklart:
Last ned mediefil

 

  Blå liste

   8,5 % ved valget i 2017 - 2 representanter
  Politisk liste. Les mer.

  Grønn liste

  19,20 % ved valget i 2017 - 5 representanter.
  Politisk liste. Les mer

  Liberal liste

   6,8 % ved valget i 2017 - 2 representanter
  Politisk liste. Les mer.

  Realistlista

  13,9 % ved valget i 2017 - 4 representanter
  Fakultetsliste for MN-fakultetet.Les mer

  Arbeiderbevegelsens studentliste

  10,8 % ved valget i 2017 - 3 representanter
  Politisk liste. Les mer.

  Venstrealliansen

  19,7% ved valget i 2017 - 6 representanter. Politisk liste. Les mer.

  Save

  Save

  Internationalista

  4,0 % ved valget i 2017 - 1 representant.
  Liste for "internationally minded people". Les mer.

  Gjestelista

  13,7 % ved valget i 2017 - 4 representanter.
   Les mer

  Velferds- og studentbylista

  3,5 % ved valget i 2017 - 1 representant. Politisk liste. Les mer.