print logo

Studentparlamentet ved UiO

Arbeidsutvalget studieåret 2016/2017

 

Fra V: Kristina, Ingvild, Hans Christian, Kristine og Vebjørn utgjør arbeidsutvalget til studentparlamentet. De jobber med å iverksette den politikken studentparlamentet har bestemt.
Arbeidsutvalget til studentparlamentet. Fra V: Kristina (informasjonsansvarlig), Ingvild (studie- og læringsmiljøansvarlig), Hans Christian (leder), Kristine (universitetsstyret og miljøansvarlig) og Vebjørn (universitetsstyret og nestleder).

Studentparlamentet ved Universitet i Oslo jobber for dine interesser som student. Arbeidsutvalget er styret til Studentparlamentet, og jobber med å iverksette den politikken studentparlamentet har bestemt.

Resolusjoner

 


Mer ...