1.0 Studentparlamentet

Studentparlamentet velger på sitt konstituerende møte studenter som skal sitte i ulike styrer, råd og utvalg ved UiO.

Representanter for Studentparlamentet ved UiO:
 

Tre representanter og tre varaer til utdanningskomiteen (UK) ved Universitetet i Oslo

 • Susann Andora Biseth-Michelsen (representant 01.07.19-30.06.21)
 • Runa Kristine Fiske (representant 01.07.20-30.06.22)
 • Karl Oskar Lie Bjerke (representant - sitter i kraft av å være studie- og læringsmiljøansvarlig 01.07.20-30.06.21)
 • Vemund Haugevik Jernsletten (1. vara 01.07.20-30.06.21)
 • Marius Frans Linus Hillestad (2. vara 01.07.20-30.06.21)
 • Karl Henrik Storhaug Reinås (3. vara 01.07.20-30.06.21)

Fire representanter og fire varaer til læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Oslo 

 • Frida Rasmussen (representant 01.07.20-30.06.22)
 • Karl Henrik Storhaug Reinås (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Karl Oskar Lie Bjerke (representant 01.07.20-30.06.22)
 • Johannes Saastad (representant 01.07.19-30.06.21)
 • Vemund Haugevik Jernsletten (1. vara 01.07.20-30.06.21)

To representanter og to varaer til bibliotekstyret ved Universitetet i Oslo 

 • Eva Strømme Mooshus (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Hannah Waaler Koppang (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Jens Kristian Øvstebø (1. vara 01.07.20-30.06.21)
 • Henrik Torgersen (2. vara 01.07.20-30.06.21)

To representanter og to varaer til den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Oslo

 • Ingrid Uleberg (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Johannes Saastad (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Susann Andora Biseth-Michelsen (personlig vara for Ingrid Uleberg 01.07.20-30.06.21)
 • Erlend Aag (personlig vara for Johannes Saastad 01.07.20-30.06.21)

To representanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo 

 • Alexander Sæthern (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Frida Rasmussen (representant 01.07.20-30.06.21)

To representanter og to personlige varaer til styret for naturhistorisk museum 

 • Audun Hammer Hovda (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Ida Camilla Aluwini Skaar (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Victor Starheim (personlig vara for Audun Hammer Hovda 01.07.20-30.06.21)
 • Jessica Anne Hough (personlig vara for Ida Camilla Aluwini Skaar 01.07.20-30.06.21)

To representanter og to personlige varaer til styret for kulturhistorisk museum 

 • Øystein Fossbraaten Wennersgaard (representant 01.07.20-30.06.21)

To representanter og to varaer til styret for LINK – senter for læring og utdanning ved Universitetet i Oslo 

 • Frida Rasmussen (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Vilde Marie Ystmark (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Karl Henrik Storhaug Reinås (1. vara 01.07.20-30.06.21)
 • Marius Frans Linus Hillestad (2. vara 01.07.20-30.06.21)

To representanter med personlige vararepresentanter til styret for den internasjonale sommerskolen 

 • Charlotte Hjort (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Marius Frans Linus Hillestad (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Veronica Dahlby Tveitan (personlig vara for Marius Frans Linus Hillestad 01.07.20-30.06.21)

To representanter og en vara til hovedbrukergruppen for livsvitenskapsbyggeprosjektet ved Universitetet i Oslo 

 • Didrik Kruse (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Marius Frans Linus Hillestad (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Peter Linge Hessen (vara 01.07.20-30.06.21)

To representanter og en vara til temabrukergruppen for undervisningslokaler og læringsmiljø i livsvitenskapsbyggeprosjektet ved Universitetet i Oslo 

 • Didrick Kruse (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Peter Linge Hessen (vara 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til det sentrale valgstyret ved Universitetet i Oslo 

 • Eivind Yrjan Stamnes (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Anna Gunnes Dahlshaug (vara 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til Universitetet i Oslos priskomité 

 • Vemund Haugevik Jernsletten (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Axel Klanderud (vara 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til forum for vitenskapsteori 

 • Harald Wiborg Bøe (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Karl Henrik Storhaug Reinås (vara 01.07.20-30.06.21)

En representnat og en vara til styret for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 

 • Harry Ainscough (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Wendy Nicole Sloan (vara 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til senterrådet ved norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo 

 • Vilde Marie Ystmark (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Malene Iren Eilertsen (vara 01.07.20-30.06.21)

Valg av en representant og en vara til utvalg for Nord-Sør samarbeid ved Universitetet i Oslo 

 • Lars Oskar Slatlem Vik (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Sandra Butoyi (vara 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til Sasakawa-fondet 

 • Charlotte Hjort (representant 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til Universitetet i Oslos Scholars at Risk-komité 

 • Mathias Meyer (representant 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til styret i UiO:Energi 

 • Rainvei Dahl Isaksen (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Vemund Haugevik Jernsletten (vara 01.07.20-30.06.21)

To representanter og to varaer til styret for UiO:Livsvitenskap 

 • Vemund Haugevik Jernsletten (representant HF/JF/SV/TF/UV 01.07.20-30.06.21)
 • Ingvild Garmo Nilsson (representant fra MN/MED/OD 01.07.20-30.06.21)
 • Axel Klanderud (vara HF/JF/SV/TF/UV 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til styret i UiO:Norden 

 • Jens Kristian Øvstebø (representant 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknytning ved Universitetet i Oslo 

 • Vemund Haugevik Jernsletten (representant 01.07.20-30.06.21)

Valg av en representant og en vara til nettverk for studentrekruttering ved Universitetet i Oslo 

 • Jens Kristian Øvstebø (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Karl Henrik Storhaug Reinås (vara 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til kunstfaglig råd ved Universitetet i Oslo

 • Ebbe Christofer Selby (representant 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til tildelingskomiteen for Universitetet i Oslos aktivitetsmidler 

 • Aksel Sogner Noonan (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Jens Kristian Øvstebø (vara 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til styret for Osloforskning 

 • Hannah Waaler Koppang (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Lars Oskar Slatlem Vik (vara 01.07.20-30.06.21)

En representant og en vara til styret for Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse 

 • Ingvild Leren Stensrud (representant 01.07.20-30.06.21)
 • Kristine Berg Heggelund (personlig vara for Ingvild Leren Stensrud 01.07.20-30.06.21)
Publisert 9. mars 2011 11:21 - Sist endret 19. aug. 2020 08:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere