Utdanning er ikke en vare, men en rettighet / Norge må bidra i arbeidet for en styrket offentlig finansiering av høyere utdanning globalt

I dag er den høyere utdanningssektoren globalt kraftig underfinansiert. Noen steder er konsekvensen av dette høye studentavgifter og dårlige lånetilbud for studenter, som fører til at tilgang i større grad er basert på økonomisk bakgrunn hos den enkelte student. En annen utfordring er at manglende offentlig finansiering kan være en trussel mot fri forskning. Dette fordi høy midlertidighet gjør at forskere ikke tørr være like kritiske og driver aktiv selv-sensur, i redsel for å miste jobben. I tillegg kan manglende finansiering gjøre at en større grad av forskningen nyttes til å løse oppgaver for næringslivet, gjennom betalt forskning. I seg selv er ikke betalt forskning problematisk, men vi trenger også grunnforskning for å løse sentrale og mer langsiktige samfunnsmessige utfordringer.

 

I dag er grunnskoleutdanning en av Norges hovedprioriteringer innen utviklingspolitikken, med et spesielt fokus på jenters tilgang til skolegang. Høyere utdanning er derimot tilegnet få ressurser og gitt lite oppmerksomhet. Samtidig vet vi at høyere utdanning og forskning har stor betydning for å sikre et lands evne til egen utvikling. Hvert eneste ett av de 17 bærekraftsmålene har også en indikator som er relatert til eller avhengig av utdanning eller forskning. Ikke minst trengs flere utdannede lærere for å oppnå målet om grunnskole for alle verdens barn.

 

Vi i Studentparlamentet ved UiO mener at norske myndigheter må se utdanningsløpet i et mer helhetlig perspektiv og satse i større grad på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk. Dette som et ledd i å fremme akademisk frihet og lik tilgang på høyere utdanning uavhengig av økonomisk bakgrunn globalt.

 

Studentparlamentet mener at:

  • Utdanning er ikke en vare, men en rettighet
  • Regjeringen skal gi økt fokus på høyere utdanning som utviklingspolitisk middel
  • 15 % av norsk bistand skal øremerkes utdanning
  • Satsningen på utviklingstiltak knyttet til høyere utdanning som Norge allerede er involvert burde økes. Dette gjelder tiltak som for eksempel NORHED, NORPART og NORDGLOBAL II.

 

Studentparlamentet ved UiO skal også oppfordre universitetsstyret på UiO til å bidra i arbeidet for å øke fokus på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk.

 

Vedtatt av Studentparlamentet 25.11.21

Publisert 14. des. 2021 14:55 - Sist endret 14. des. 2021 14:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere