Resolusjoner

Her vil resolusjoner som vedtas av Studentparlamentet legges ut fortløpende. Resolusjoner er forslag vedtatt av Studentparlamentet som gjelder politiske saker som man ønsker et spesielt fokus på, som er dagsaktuelle, eller som er ny politikk som studentparlamentet ikke har politikk på fra før.