Informasjon om arbeidsmiljøregelverket må tilbys til studenter

I en artikkel i Inter Universitas av Frida Fliflet med tittelen «Jeg har aldri følt meg så utnyttet», påsto flere internasjonale studenter at de har blitt utnyttet på jobb i Oslo. Utnyttelsen av studenter er et globalt problem. Studenter er ofte lite kjent med relevante lover, og det som er akseptabelt på jobb og ikke. I tillegg unyttes mange som billig arbeidskraft fordi de heller ikke er kjent med hvor mye de bør betales. Noen konkrete eksempler av hvordan arbeidsgivere utnytter studenter inkluderer problemer med lønn og kontraktsvilkår slik at arbeidstakeren ikke får betalt eller får timene de har krav på gjennom arbeidskontrakten sin, verbal mishandling og seksuell trakassering.

 

Internasjonale studenter er særlig sårbare. Mange internasjonale studenter som tar hele graden på UiO må jobbe for å ha råd til husleie og andre utgifter. For de som ikke kan norsk, kan det være vanskelig å finne en jobb.

 

Dette kan gjøre noen internasjonale studenter villige til å akseptere hva som helst for å få en jobb. Dette kan føre til sosial dumping i Norge. Sosial dumping er et fenomen hvor «utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere». I tillegg er mange næringer som tilbyr studentvennlige deltidsjobber også næringer hvor sosial dumping er vanligere. I noen land har sosial dumping allerede blitt ekstremt utbredt. I Australia, for eksempel, fant en rapport av The University of New South Wales og The University of Technology Sydney at en tredjedel av internasjonale studenter og backpackere ble utnyttet i landet. Dette er noe som ikke er ønskelig i Norge og derfor er det viktig at aktører som UiO har tiltak for å hindre studentene sine i å bidra til sosial dumping.

 

Derfor mener Studentparlamentet ved UiO at UiO må tilby relevant informasjon om arbeidsmiljøregelverket, og hvordan man kan ta kontakt med Arbeidstilsynet i tilfelle dårlige eller ulovlige arbeidsforhold på jobb, til alle studenter. I tillegg må informasjonen tilbys på både norsk og engelsk slik at alle studenter får informasjonen de trenger for å trygt navigere i det norske arbeidslivet.

 

Vedtatt av Studentparlamentet 25.11.21

Publisert 14. des. 2021 14:52 - Sist endret 14. des. 2021 14:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere