Standardisering av digitale plattformer og informasjonsflyt

Denne resolusjonen handler om den digitale strukturen ved Universitetet i Oslo, som består av et større antall forskjellige plattformer det kan være vanskelig å orientere seg i. Det er grunn til å tro at UiO har et forbedringspotensiale når det kommer til informasjonsflyten. Med dette mener vi blant annet at den digitale strukturen kan føre til at studentene går glipp av viktig informasjon, og at det kan være vanskelig å finne rett person til å svare på spørsmål. I tillegg til dette kan det være lang svartid på e-poster, og for lite opplæring for nye studenter i UiO sine systemer. En annen utfordring med dårlig informasjonsflyt kan være at studentorganisasjoner blir lite synlige. Dette kan føre til at studentdemokratiet ved UiO blir svekket. Dårlig informasjonsflyt gjør det spesielt vanskelig for internasjonale studenter å orientere seg i UiO sine systemer, i tillegg til at mye av informasjonen som er å finne ikke er gitt på både norsk og engelsk. Det er store variasjoner i UiOs systemer på de ulike fakultetene, og vi har et inntrykk av at studentene ønsker mer forutsigbarhet. Det er et ønske om tydelige brukervennlige standardiserte digitale løsninger slik at det blir enklere å orientere seg som student.

 

Studentparlamentet ved UiO foreslår at:

 • Det begynnes et arbeid for å videreutvikle tjenesten mine studier, slik at det inneholder de resterende digitale plattformene som er relevante for den enkelte student. Dette innebærer alt fra emneside til zoom, slik at alt av informasjon finnes på mine studier.
 • At informasjon om hvor man kan finne referatene fra relevante møter er lettere tilgjengelig, slik at det blir enklere for studenter å lese disse. 
 • Det bør gjennomføres en kartlegging av hvilke digitale plattformer studentene bruker samt hva som menes om informasjonsflyt slik at studentene kan ta del i utformingen av en ny informasjonsplattform
 • Det begynnes et arbeid med å lage informasjonsmoduler hvor man får informasjon om blant annet: 
  • Hvem man skal kontakte
  • Sifra-systemet
  • Hva som går inn i en god klage
  • Mulighet for å henvende seg til studentutvalg eller fagutvalg om man ønsker å være anonym
  • Det skal tilstrebes å bruke en dysleksivennlig font

                                                                                 Vedtatt av Studentparlamentet 23.03.21

Publisert 21. okt. 2021 14:45 - Sist endret 21. okt. 2021 15:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere