SP ønsker UiOs hjelp til å forbedre studentmedvirkningen

Studentdemokratiet ved Universitetet i Oslo er for lite synlig. Det er vanskelig å få nok studenter til å fylle opp selv de viktigste vervene i vårt studentdemokrati, også på fakultets- og instituttnivå. Vi må synliggjøre studentdemokratiet på UiO og gjøre studentene kjent med systemet og sine rettigheter, på alle nivåer og ved alle fakulteter. Universitetet i Oslo har et svært bredt fagmiljø og en lang tradisjon for innovasjon og nyskaping. I sum har UiO unikt gode forutsetninger for å være en ledestjerne innen forskning på og eksperimentering med nye former for demokrati. Første steg i dette vil være å kartlegge hvilke konkrete utfordringer studentdemokratiet faktisk står overfor.

 

SP ønsker UiOs hjelp med å:

  • Oppnevne en arbeidsgruppe som skal utrede hvorfor studenters interesse, kunnskap og deltakelse i studentdemokratiet på fakultets- og instituttnivå er så lav.
  • Legge til rette for studentrepresentanter kan ha innlegg i enkelte forelesninger om studentdemokratiet.
  • Bidra aktivt til informasjonsarbeid rundt hvordan studenter, uavhengig av verv, kan komme med studentpolitiske innspill.

 

                                                                                 Vedtatt av Studentparlamentet 06.09.20

Publisert 14. okt. 2020 14:19 - Sist endret 14. okt. 2020 14:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere