Resolusjon om nedstengingen av universitet 16. mars

Klokken 23.13 mandag 15.mars sendte rektor ved UiO ut en mail om at universitetet skulle stenges under 13 timer senere. Dette medførte plutselig mye panikk blant studenter som allerede har slitt tungt med de tiltakene som har vært de siste månedene. SHoT-undersøkelsen i 2018 var dyster lesning, og det er ingen grunn til å tro at årets blir bedre. Da er det ekstremt betenkelig at studenters stemme ikke har blitt tatt godt nok med i vurderingen for en ny nedstengning. Selvfølgelig skal både studenter og universitetet gjøre sitt beste for å bekjempe smitte i samfunnet, men smittevern kan ikke være en unnskyldning for å hoppe bukk over studenters demokratiske rettigheter. Studentparlamentet har tro på at man kan finne en løsning som kan ivareta smittevern uten å unødig gå utover studenters trivsel, velvære og studieprogresjon. Denne løsningen finner man ikke ved å gå bak ryggen på studentene når beslutninger skal fattes.

 

Rektoratets framferd her er under enhver kritikk. De har latt være å kontakte studentdemokratiske organer i forkant av beslutningen om nedstenging. Dette strider imot universitets- og høyskolelovens paragraf 4-1: “Studentene ved universiteter og høyskoler kan opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. [...] Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.” Rektoratet har med dette handlet uforsvarlig og muligens lovstridig, noe som er spesielt kritikkverdig i lys av den utsatte økonomiske og psykososiale situasjonen svært mange studenter sitter i som følge av koronapandemien.

 

Det faktum at ingen studenter fikk mulighet til å komme med innspill i forkant av beslutningen er sterkt klanderverdig, og måten det ble kommunisert på var uakseptabel.

 

Studentparlamentet:

  • Fordømmer rektoratets valg om å ikke konsultere studentene før de stengte campus
  • Krever at rektoratet plikter til å ta kontakt med studenttillitsvalgte før framtidige nedstengninger slik at studentenes stemme blir hørt
  • Krever at det opprettes utstyrsstipend for studenter som mangler kamera, mikrofon og andre ting man trenger for å sikre kvalitet i digital undervisning
  • Krever at masterstudenter skal få automatisk utsettelse på innleveringsfrister, samtidig som de som ønsker å levere på normert tid får muligheten til å søke om fremskyndelse.
  • Krever at eiendomsavdelingen får lov til å gi bort eller selge kontormøbler som ikke lenger er ønsket av universitetet
  • Krever at studenter med ulike behov for tilrettelegging, skal få sine rettigheter oppfylt selv om universitetet stenger ned.
  • Krever at man ser på muligheten for å holde master-lesesalplassene åpne, selvom store deler av campus er stengt. Spesielt for masterstudenter på siste semester, som fullfører graden.

                                                                                 Vedtatt av Studentparlamentet 23.03.21

 

Publisert 21. okt. 2021 14:49 - Sist endret 21. okt. 2021 14:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere