Nei til krav om professorkompetanse

Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo vedtok i sitt styremøte 18. oktober 2016 å innføre krav om professorkompetanse for å stille til valg som rektor ved UiO.å innføre krav om professorkompetanse for å stille til valg som rektor ved UiO.

Studentparlamentet ved UiO stiller seg sterkt kritisk til et slikt krav.

 

Kravet er problematisk fordi det stenger ute store grupper ved universitetet: Studenter, universitetslektorer, yngre forskere og teknisk-administrativt ansatte. Dette er grupper hvor det finnes gode ledere og gode rektorkandidater.

 

Vi ønsker den beste lederen for UiO, ikke bare den beste professoren. Å sette kompetansekrav til et åpent valg bryter med det grunnleggende demokratiske prinsippet om at de som har stemmerett også skal kunne stille til valg. Dette prinsippet er vesentlig i å sikre at valg har legitimitet og forankring i organisasjonen, og ved sitt vedtak har universitetsstyret svekket rektorvalgets legitimitet og forankring.

 

Studentparlamentet mener at vedtaket fra universitetsstyret ikke er i tråd med UiOs lange og stolte demokratiske tradisjoner. Det bidrar tvert imot til å bygge ned universitetsdemokratiet, og Studentparlamentet tar avstand fra Universitetsstyrets beslutning.

 

Studentparlamentet ved UiO krever at universitetsstyret åpner for at alle ved UiO kan stille til valg som rektor.

                                                                                 Vedtatt av Studentparlamentet 28.01.21

Publisert 15. feb. 2021 11:38 - Sist endret 15. feb. 2021 11:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere