Lik praksis for alle

Praksis er en sentral del av mange studier ved Universitetet i Oslo, og er for mange også obligatorisk for å få godkjent grad. Under praksis vil mange studenter oppleve å ha lang reisevei for å komme seg til praksisstedet, noe de ofte må dekke selv. Lang reisevei medfører ekstra kostnad både tidsmessig og økonomisk. I NOKUT-rapporten “Til glede og besvær - praksis i høyere utdanning” skrives det at mange studenter sliter økonomisk på grunn av økonomiske belastninger ved praksis. Her stilles det også spørsmål om institusjonene opererer i samsvar med gratisprinsippet i høyere utdanning og UH-lovens §7-1. Det finnes allerede refusjonsordninger blant annet på Det medisinske fakultet og Institutt for psykologi ved UiO. Dette bør gjelde alle studier med obligatorisk praksis i studiet.

 

Studentparlamentet ved UiO krever at: 

  • Universitetet refunderer reiseutgifter for studenter i obligatorisk praksis hvor praksisstedet ligger utenfor sone 1 så lenge følgende krav er oppfylt: 
    • Praksisstedet ligger i en annen sone enn der studenten bor.
    • Studentens reisevei til studiestedet ikke går gjennom den sonen hvor praksisstedet ligger. 

 

                                                                                 Vedtatt av Studentparlamentet 06.09.20

Publisert 13. okt. 2020 16:24 - Sist endret 13. okt. 2020 16:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere