Kutt i flyreiser

I følge UiOs siste klimaregnskap slapp universitetet i 2018 ut klimagasser tilsvarende 7000 nordmenn. Av dette står reise og transport for en tredjedel, De ansattes flyreiser alene står for like mye utslipp som universitetets totale energibruk, men en strekning tilsvarende 80 ganger tur-retur månen. Det vil si at de flyreisene til de ansattes 6600 årsverk alene står for utslipp tilsvarende 1400 nordmenn.

 

Studentparlamentet mener derfor det er nødvendig at UiO kutter i antall kilometer fløyet. Mye av dette kan enkelt gjøres ved at møter gjøres over videokonferanser og liknende. Samtidig ser vi at noen flyreiser fortsatt vil være nødvendige, siden god internasjonalisering krever enkelte fysiske møter. For at disse skal være miljøvennlige er det nødvendig at UiO vurderer alternativer som tog istedenfor fly. Det bør også kjøpes klimakvoter tilsvarende utslippet som reisen medfører, som et best mulig forsøk på å gjøre også disse reisene tilnærmet klimanøytrale.

 

Studentparlamentet krever:

  • at UiO snarest mulig utarbeider en plan for å redusere antall flygninger med 70 % fra 2019-nivå innen 2026.
  • at UiO årlig kjøper klimakvoter tilsvarende CO2-utslippene fra flyreiser gjort av ansatte.
  • at det før alle reiser skal vurderes om reisebehovet kan dekkes på andre måter, som videokonferanser eller mer miljøvennlige transportmidler.
  • at UiO aktivt foretrekker tog fremfor fly, blant annet ved å spandere Interrail-billetter ved reiser i Norden og Europa.

                                                                                 Vedtatt av Studentparlamentet 19.11.20

Publisert 15. des. 2020 14:16 - Sist endret 15. des. 2020 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere