Studentparlamentet ved UiO

Studentvalget 2020

Det begynner å nærme seg studentvalget 2020. Valgsidene er nå under utarbeidelse, og inntil videre finner dere viktig informasjon her. 

Frist for å stille liste er 14. februar. Man må melde inn hvilket navn lista skal ha og hvem som er leder og valgansvarlig for lista. Fristen for å melde inn komplett liste er 5. mars kl. 12.00. Mer informasjon.

Spørsmål kan rettes til Linnea Alexandra Barberini, valgansvarlig i Studentparlamentet på e-post: linnea.barberini@sp.uio.no.

NETTSIDENE OPPDATERES

Studentparlamentets nettsider oppdateres nå i vinter, og noen sider vil i perioder være utilgjengelige. Om du lurer på noe kan du ta kontakt på post@sp.uio.no.

 

Studentpolitisk plattform og handlingsplan 2019-2020

Studentparlamentet, arbeidsutvalget, gjester og ordstyrere

Studentparlamentet avholdt i september sitt handlingsplansseminar. Der ble studentpolitisk plattform 2019-2020 og handlingsplanen for 2019-2020 vedtatt. Studentpolitisk platform er Studentparlamentets grunnpolitiske program, og legger føringer for det politiske arbeidet det neste året. Handlingsplanen er parlamentets arbeidsinstruks til Arbeidsutvalget. Handlingsplanen inneholder konkrete fokusområder som Studentparlamentet mener er viktige det neste året, og i årets handlingsplan legges det spesielt fokus på miljø, UiOs nye 10-årsstrategi, digital studiehverdag, studentopplevelsen og kvalitet i utdanning. På seminaret ble det også vedtatt seks resolusjoner

Nytt arbeidsutvalg

F.v Erlend Ditlefsen Aag, Christen Andreas Wrolsen, Johannes Saastad, Runa Kristine Fiske og Linnea Alexandra Barberini

Nå har det nye arbeidsutvalget påtroppet. Vi gleder oss til et spennende og lærerikt år. Kontaktinformasjon finner du her.

Følg oss!

Facebook

   

Instagram

   

 

Vi er miljøfyrtårn!

Studentparlamentet ved UiO sammen med Velferdstinget i Oslo og Akershus er miljøfyrtårnsertifisert. Vi ønsker også at resten av UiO skal følge etter! Vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel.