Engasjer deg på Universitetet

Studentparlamentet ved UiO er universitetets høyeste tillitsorgan. Til oss kan du bringe saker som påvirker din studiehverdag. Ta kontakt med Arbeidsutvalget, eller en politisk liste med din sak.  På fakultetet ditt finnes det et Studentutvalg som kan hjelpe deg med ting som ikke fungerer på studiet eller fakultetet ditt. Se oversikt over studentutvalgene her

Tre smilende jenter ligger på brostein

Følg oss!

preview   preview

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til Arbeidsutvalget og administrasjonen.

illustrasjon: varsel-ikonerSi fra om læringsmiljøet!

Du kan også si fra om læringsmiljøet ditt direkte til UiO! Både ris og ros. Du kan melde fra om alt fra kald luft på lesesalen til alvorlige, kritikkverdige forhold. 

Studentpolitisk plattform og handlingsplan 2021-2022

Studentparlamentet 2021/2022

Studentparlamentet avholdt i september sitt handlingsplansseminar. Der ble studentpolitisk plattform for 2021-2022 og handlingsplanen for 2021-2022 vedtatt. Studentpolitisk platform er Studentparlamentets grunnpolitiske program, og legger føringer for det politiske arbeidet det neste året. Handlingsplanen er parlamentets arbeidsinstruks til Arbeidsutvalget og inneholder konkrete fokusområder som Studentparlamentet mener er viktige det neste året.  

Jan Magnus Aronsen er vinneren av Studentparlamentets undervisningspris 2021

Jan Magnus Aronsen er vinner av undervisningsprisen. Bilde av vinner

Hvert år deler Studentparlamentet ut en undervisningspris for å premiere fremragende undervisning. Meningen med prisen er å skape oppmerksomhet rundt- og inspirere til- god undervisning. I år går prisen til Jan Magnus Aronsen fra Det medisinske fakultet.

Priskomiteens begrunnelse:

Aronsen viser et gjennomgående fokus på studentinvolvering og læring på samtlige nivåer i sin forskning og undervisning, godt vist gjennom prosjekter som CardioLearn og ferdighetsbasert Læring. Dette er prosjekter han har fått støtte for å gjennomføre både av Olav Thon Stiftelsen og DIKU. Ferdighetsbasert læring tar sikte på å utvide CardioLearn til å involvere flere fagretninger enn kun kardiologi. Prosjektet er et undervisningsprosjekt med undervisningsvideoer som også benyttes av eldre kull til repetisjon. Det som komiteen mener gjør dette arbeidet verdig undervisningsprisen er som nevnt hans involvering av studentene, men også hans sterke engasjement for sine studenter som individer.

Under nedstengingen det siste året har Aronsen laget en egen “Drop-in poliklinikk” for sine studenter hvor de kan møte opp i et zoom-rom og diskutere sine faglige spørsmål. Komiteen anerkjenner arbeidet og tiden det går i dette og mener dette utgjør nok et godt eksempel på hvorfor kandidaten tildeles prisen. Dette gjenspeiles i kandidatskjemaet gjennom forklaringen av hans samarbeid med studentenes tillitsvalgte.

Priskomiteen ser at Aronsens tilnærming til utdanning gir ringvirkninger utover hans eget virke. Arbeidet hans kan inspirere andre, og studenter som møter ham ønsker ofte å ta rollen som bidragsyter i undervisningen videre også til andre undervisningssituasjoner.

Avslutningsvis ønsker komiteen å peke på at Aronsens arbeid har vært viktig for UiOs omstilling til digital undervisning i møte med korona-pandemien. Han har vært en pådriver for å skape et digitalt undervisningsprosjekt som inkluderer studentene og er nyttige for eldre kull etter 4. semester i medisin. Aronsen har jobbet hardt for å tilrettelegge for at studentene hans får en så god eksamenstid som mulig selv under lockdown. Priskomiteen er overbevist om at Aronsen er et verdig eksempel som andre undervisere kan følge.

Ny leder og arbeidsutvalg valgt på konstituerende møte 27. mai

Den 27. Mai ble ny leder og nytt arbeidsutvalg valgt på Studentparlamentets konstituerende møte. Det nye Arbeidsutvalget ble valgt digitalt. 

Følgende personer er valgt: 

Leder: Jørgen Hammer Skogan 

Nestleder: Karl Oskar Lie Bjerke 

Kommunikasjonsansvarlig: Runa Jarsve
Studie- og læringsmiljøansvarlig: Oline Marie Sæther

Kvinnlig Universitetsstyrerepresentant: Julianne Sørflaten Grovehagen 
Mannlig universitetsstyrerepresentant: Karl Oskar Lie Bjerke 

"Jeg er ydmyk over å ha fått tilliten til å lede Studentparlamentet i året som kommer. Vi har mange viktige oppgaver å ta fatt på, og jeg gleder meg til et spennende år sammen med resten av det nyvalgte Arbeidsutvalget." -Jørgen Hammer Skogan. Påtroppende leder.

Studentparlamentet ønsker å takke alle som har stilt til valg til arbeidsutvalget 2021/22. Vi ønsker også å takke av det sittende arbeidsutvalget for året 2020/2021

Studentparlamentets kontorer på Villa Eika holdes stengt

Våre kontorer på Villa Eika holdes stengt for besøkende.

Kontaktinformasjon til Arbeidsutvalget og administrasjonen finner du her. Vårt sentralbord på telefon 22 85 70 44 er betjent.