Undervisning er like viktig som forskning!

 

Studenter er universitetets største ressurs og undervisning er et av de viktigste oppdragene universitetet gir til studentene. Paradoksalt har krav til pedagogisk basiskompetanse vært nærmest fraværende for ansatte, til tross for at de forventes og betales for å bruke halvparten av sin arbeidstid på undervisningsrelaterte oppgaver.

 

Dersom man ønsker å heve kvaliteten på undervisningen, er det urimelig å unngå å stille pedagogiske krav til forelesere. For kvaliteten på undervisningen påvirker studentenes læring, motivasjon og akademiske og faglige utvikling. God undervisning og oppfølging må være grunnleggende på en institusjon der kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling er kjernevirksomhet.

 

Studentparlamentet må kreve at forskere utvikler seg som undervisere, for undervisning er ingen sekundæroppgave. Å stille krav ved ansettelsen vil dessuten være med på å sidestille forskning og undervisning. UiO tilbyr i dag utdanning med solid faglig innhold, men det er på tide å stille krav om høy pedagogisk kvalitet.

 

Studentparlamentet ved UiO vil:

  • Ved ansettelse til stillinger med undervisningstid skal fagdidaktisk kompetanse vektes tungt
  • Inkorporere minst 10 studiepoeng i fagdidaktikk i alle doktorgradsprogrammer.
  • At UiO utvikler et program for forelesere, for utvikling av pedagogiske ferdigheter

Vedtatt av Studentparlamentet 30.10.19

Publisert 7. nov. 2019 10:41 - Sist endret 7. nov. 2019 11:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere