UiO må plante flere trær

Det nye byrådet i Oslo inviterer til treplantingsdugnad med mål om å plante 100 000 nye trær i Oslo innen 2030.

 

Universitetet i Oslo disponerer store eiendommer og har ambisjoner om å redusere sitt klimafotavtrykk. I tillegg har UiO mål om å øke biologisk mangfold på sine eiendommer. Da flere trær, som et av flere tiltak, svarer på begge disse målsettingene, mener vi det er helt naturlig at UiO går inn for å øke antall trær betraktelig.

 

Forskning viser at treplanting i stor skala kan være et av de viktigste tiltakene for å bekjempe globale klimaendringer, samtidig som trær er svært viktige for å sikre biologisk mangfold lokalt. Utover dette bidrar trær på UiO også til bedre byluft, til glede for både studenter og ansatte. Det finnes til og med studier som peker på at flere trær i omgivelsene kan ha en positiv effekt på psykisk helse.

For å sikre at trærne har best mulig effekt må arter med særlig gunstig effekt på biologisk mangfold prioriteres.

 

Studentparlamentet vil

  • At Universitetet i Oslo snarest iverksetter en gjennomgang av alle sine arealer og kartlegger hvor, og i hvilket omfang, det kan plantes flere trær på UiO.
  • At UiO følger opp byrådets oppfordring til treplantingsdugnad og øker antall trær på UiOs eiendommer betraktelig frem mot 2030. Et konkret prosentmål bør settes etter kartlegging er gjennomført.

 

Referanser:

Bastin, J-F. et al. (2019). ‘The global tree restoration potential’. Science, Vol. 365, Issue 6448, pp. 76-79.

Willis, K. J. og G. Petrokofsky (2017). ‘The natural capital of city trees’. Science, Vol. 356, Issue 6336, pp. 374-376. 

 

Vedtatt av Studentparlamentet 30.10.19

Publisert 7. nov. 2019 10:27 - Sist endret 7. nov. 2019 10:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere