Studentvalgets kval

Studentdemokratiet er en av bærebjelkene for et moderne utdanningssamfunn. Likevel trues studentenes medbestemmelse og påvirkning over egen hverdag og framtid fra flere hold; deriblant deltakelsen. Det er et problem at valgdeltakelsen er lav i valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo - og et problem som må få høyere prioritet i å løse. Studentparlamentet trenger en felles studentdemokratisk front.

 

Lav politisk deltakelse i alle universitets fora er en trussel for legitimiteten til eksisterende politisk deltakelse og en trussel for alle bidrag i demokratiet vårt rundt studenters velferd og muligheter. Enkelte krefter ønsker å kneble det gjenstående studentdemokratiet i kraft av fallende interesse og engasjement. Flere mener man er modige som løfter en debatt om hvorvidt studenter er verdige å delta i utformingen av sin hverdag.

 

Studentparlamentet, Universitetet i Oslo og samtlige studentforeninger og lister kan ikke la antidemokratiske og påvirkningsfiendtlige krefter vinne i kampen om studentdemokratiets framtid. Sammen må studentenes muligheter til å forbedre velferd og hverdag styrkes, videreutvikles og kjempes for.

 

Studentparlamentet ved UiO vil:

 • At UiO og Studentparlamentet skal samarbeide for å sikre økt valgdeltakelse i alle valg ved universitetet og særlig ved valg til studentparlament.
 • Se på ulike måter å forbedre dagens valgordninger for å fremme økt valgdeltakelse.
 • Kreve at samtlige administrasjoner under UiO promoterer og informerer samtlige studenter tilstrekkelig om deres demokratiske rettigheter.

   Vedtatt av Studentparlamentet ved UiO 22.09.19

   Publisert 3. okt. 2019 08:25 - Sist endret 3. okt. 2019 08:25
   Legg til kommentar

   Logg inn for å kommentere

   Ikke UiO- eller Feide-bruker?
   Opprett en WebID-bruker for å kommentere