Studentparlamentet krever opprydding i SiO

SiO utvikler seg i stadig større grad mot å være en topptung aktør i studentsamfunnet, som belønner sine direktører med millionlønninger. Organisasjonen som i utgangspunktet skal være en samskipnad av og for studentene, gir ikke studentene innsikt i beslutningstakningsprosessen og har aktivt motsatt seg å bli underlagt offentlighetsloven.

 

Denne utviklingen kommer til uttrykk blant annet ved at det ikke er transparens ved undersøkelser innad i SiO, at SiOs ansatte har et lavere lønnsnivå og svakere ordninger i forbindelse med ferie og foreldrepermisjon enn i resten av arbeidslivet, samtidig som direktøren snart runder en årlig lønn på 2 millioner kroner, og at studentpåvirkningen på sentrale prosesser, slik som outsourcing av vaktmestertjenester på studentboliger, minker. Studentparlamentet ser på denne utviklingen med bekymring og mener det må gjennomføres tiltak for å få Studentsamskipnaden tilbake på rett spor.

 

Studentparlamentet krever:

  • SiOs budsjetter og interne dokumenter skal omfattes av offentlighetsloven og underlegges innsynsrett. Arbeidet for å implementere dette må prioriteres høyt av Studentparlamentet, Velferdstinget og studentrepresentantene i SiO-styret.
  • Det må gjennomføres en kritisk gjennomgang av SiOs lønnssystem, spesielt rettet mot de høyest betalte ansatte i ledelsen.
  • Det må gjøres omfattende kutt i unødvendig høye lederlønninger, og at administrerende direktør i SiO ikke skal tjene mer enn tre ganger så mye som gjennomsnittsansatte i SIO
  • Det må gjøres en uavhengig granskning og evaluering av SiOs ressursbruk, prioriteringer, drift og utvikling
  • Det må fremdeles være mulig å fremme mistillit mot SiO-styret, slik at studentrepresentantene kan stilles til ansvar for makten de forvalter på vegne av studentene.
  • Ansvar for drift av SiOs boligmasse tilbakeføres fra kommersielle aktører til studentsamskipnaden.
  • Ansettelsespolitikken må endres slik at flere studenter kan ha deltidsjobb ved siden av studiene i SiO.
  • Det må gis tillit til kjøkkensjefene i SiO-kantinene slik at de kan få fleksibilitet til å omgå femukersmenyene dersom det foreligger gode grunner for det. Det må imidlertid ikke gå på bekostning av vegetartilbudet.
  • Det må vernes om ansattes rett til å kritisere SiO uten at de må frykte for represalier fra ledelsen.

Vedtatt av Studentparlamentet 28.11.19

Publisert 3. des. 2019 14:52 - Sist endret 3. des. 2019 14:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere