Retten til mistillit mot SiO må sikres

Samskipnadsrådet ønsker å fjerne muligheten til å fremme mistillit mot studentrepresentantene i samskipnadsstyrene. Dette vil innebære at studentene mister sin eneste mulighet til å kaste de som skal representere oss alle, i spørsmål om blant annet boligbygging og kantiner, dersom disse begår grove tillitsbrudd.

 

Studentrepresentantene er valgt av studentene for å representere studentene. Da må de også kunne stilles til ansvar og fjernes dersom de forsømmer tilliten de er gitt. Muligheten til å trekke tilbake tillit ved grove tillitsbrudd bør fortsatt ligge hos den velgende forsamling. Studentparlamentet synes det er spesielt at man kun foreslår at studentene ikke skal kunne avsette sine representanter, så lenge utdanningsinstitusjonene fortsatt kan avsette sine valgte representanter i hovedstyret. Vi mener det er et viktig prinsipp om likhet for loven at studenter blir behandlet på en likeverdig måte som utdanningsinstitusjonene.

 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo krever:

  • At retten til å stille mistillitsforslag mot sittende representanter i SiO-styret skal sikres slik at representantene kan stilles til ansvar.

Vedtatt av Studentparlamentet ved UiO 22.09.19

Publisert 3. okt. 2019 08:23 - Sist endret 3. okt. 2019 08:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere