Krafttak for studentenes psykiske helse

Forskning viser dessverre at forekomsten av psykiske problemer er vesentlig høyere hos studenter enn i resten av befolkningen. Alle studenter har høyere sannsynlighet for å ha depresjon, angst eller ensomhetsfølelse enn andre, og studenter forsøker å begå selvmord 10 ganger oftere enn den øvrige befolkningen.

 

Særlig bekymringsverdige tall finnes hos studentene på de lange, krevende profesjonsstudiene. Det er grunn til å tro at kravene som stilles til disse studentene, og presset på eksamener og karakterer bidrar til at de er overrepresenterte blant studentene som oppsøker SiOs psykologtjeneste.

 

Det er svært uheldig for den enkelte student, universitetet og samfunnet om universitetets studier bidrar til å påføre studentene psykiske problemer.

 

Universitetet, ved universitetsstyret, har et ansvar etter universitets- og høgskoleloven for å legge til rette for et positivt og sunt psykososialt miljø for sine studenter. Dette gjør at universitetet plikter å kartlegge årsakene til at så mange studenter påføres psykiske problemer i studietiden. I tillegg bør det kommes opp med tiltak for å få bukt med problemet.

 

Studentparlamentet mener det beste virkemiddelet vil være å nedsette en bred arbeidsgruppe, ledet av en fagperson med professorkompetanse innen psykisk helse

 

Studentparlamentet ved UiO vil:

 

  • Studentparlamentet ber Universitetsstyret oppnevne en arbeidsgruppe som skal utrede årsakene til psykiske problemer blant universitetets studenter, identifisere relevante risikofaktorer, vurdere eventuelle nåværende tiltak, og komme med forslag til nye tiltak.
  • Studentene, vitenskapelige og administrative ansatte skal være representert i arbeidsgruppen. I tillegg bør det vurderes om eksterne med særskilt kompetanse skal være representert.
  • Arbeidsgruppens leder bør ha professorkompetanse, fortrinnsvis med spesialkompetanse innenfor psykisk helse.
  • Arbeidsgruppen skal ha spesielt fokus på studieprogrammer der forekomsten av psykiske problemer er størst.

 

                                                                                 Vedtatt av Studentparlamentet 23.01.20

Publisert 31. jan. 2020 13:03 - Sist endret 3. feb. 2020 16:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere