Klimagassregnskap for UiO nå!

Som landets ledende kunnskapsinstitusjon må Universitetet i Oslo bidra aktivt til det grønne skiftet, ikke bare som leverandør av kunnskap og innovasjon på miljøfeltet, men ved å kutte klimagassutslipp i egen virksomhet.

 

Eiendomsavdelingen har i dag en ambisiøs miljø- og klimastrategi samt en miljøsjef, men det finnes ingen tilsvarende strategi eller miljøsatsing som dekker hele institusjonen. Universitetet har heller ikke per i dag noen god oversikt over sine klimagassutslipp.

 

Studentparlamentet mener det er på høy tid at UiO kartlegger utslippene i egen virksomhet, og at 2019, året da Oslo er europeisk miljøhovedstad, vil være en perfekt anledning til innføre klimagassregnskap for institusjonen.

 

Ved å utarbeide et fullstendig klimagassregnskap for UiO vil man få oversikt over organisasjonens samlede klimafotavtrykk, gitt i CO2-ekvivalenter, samt direkte og indirekte utslipp i ulike deler av virksomheten. Det er helt sentralt at klimagassregnskapet gjøres til en fast ordning og oppdateres regelmessig, så man løpende kan overvåke utviklingen og lokalisere potensielle utslippskutt.

 

Et klimagassregnskap for UiO vil kunne danne fundamentet for en helhetlig miljø- og klimastrategi for universitetet. Studentparlamentet mener arbeidet med en slik strategi bør starte opp alt i 2019, parallelt med prosessen rundt UiOs Strategi2030.

 

Klimagassregnskap som fast ordning er allerede innført av en lang rekke organisasjoner i Norge, og klare retningslinjer og internasjonale standarder for å tallfeste utslipp er etablert. Dersom det viser seg at dagens rapporteringsordninger ikke gir tilstrekkelig data for å kunne produsere et helhetlig klimagassregnskap, må UiO straks sette inn ressurser for å innhente manglende data.

 

Studentparlamentet vil

  • at Universitetet i Oslo straks utarbeider et detaljert klimagassregnskap for hele virksomheten
  • at klimagassregnskapet gjøres til en fast ordning og oppdateres regelmessig
  • at UiO legger klimagassregnskapet til grunn for en helhetlig miljø- og klimastrategi for institusjonen

Vedtatt av Studentparlamentet ved UiO 24.01.19

Publisert 29. jan. 2019 15:39 - Sist endret 29. jan. 2019 15:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere