PRESSEMELDING OM REGJERINGENS KRISEPAKKE TIL STUDENTENE

Studentparlamentet mener at det ikke er noe som tilsier at 60 % av krisepakken må være lån i bestillingen fra Stortinget. Krisepakken som er bestilt, er bestilt til studenter som har hatt inntektstap som følge av koronapandemien. Det vil si arbeidstakere. Med andre ord er denne gruppen arbeidstakere den eneste i landet som må låne seg ut av situasjonen de er i.

Studentparlamentet er kritiske til den lave stipendandelen i krisepakken. Stortingets bestilling var en krisepakke med høyere andel stipend enn i forrige krisepakke. Økningen er minimal, fra 30 % til 40 %. Over halvparten er fortsatt lån. Krisepakken er ment for studenter som har hatt inntektstap som følge av koronapandemien, men den foreslåtte krisepakken vil dekke studentenes inntektstap med gjeld, ikke kompensasjon.

Studenter i Norge settes til å leve på en studiestøtte på om lag halvparten av fattigdomsgrensa. 7 av 10 studenter arbeidet før koronapandemien inntraff ved siden av studiene. Mange er nå permitterte fra arbeid og mister arbeidsinntekten sin. Studentene er den eneste gruppen arbeidstakere i landet som får lån og økt gjeld som "krisehjelp".

Studentparlamentet mener at krisepakken heller ikke leverer særlig bredt. Førsteårsstudenter, en særlig sårbar studentgruppe med tanke på frafall, er ikke dekket av denne pakken ettersom de ikke har kommet seg inn på arbeidsmarkedet. Studenter som ikke er låneberettiget hos Lånekassen, har ikke rett på denne krisepakken, og fanges heller ikke opp av NAV. Studenter som tar hel grad i Norge, men som ikke er norske statsborgere, fanges ikke opp av denne krisepakken, og heller ikke av noen andre ordninger.

Beløpet i krisepakken strekker ikke til. Særlig ikke her i Oslo, hvor husleien i gjennomsnitt ligger på 6500 kroner for et rom i kollektiv. Mange betaler nesten hele stipendet og lånet sitt – eller mer – i husleie. Summen fra regjeringen vil gjøre svært lite for dem.

Vi mottar jevnlig meldinger og henvendelser fra studenter som gjør at vi er bekymret for situasjonen. Situasjonen er kritisk. Mange har ikke sett annet enn innsiden av trange studentboliger siden mars. Flere sier de vil droppe ut. Å tilby studentene mer lån er ikke løsningen!

Vi krever en krisepakke i form av rent stipend, som favner alle studenter. Det bør ikke være nødvendig å behovsprøve en gruppe som er satt til å leve under fattigdomsgrensa, som ikke fanges opp av NAV, og som nå sliter med å finne seg arbeid.

  •  Krisepakken burde være et stipend ikke et lån
  • Krisepakken burde inkludere førsteårsstudenter og andre studenter som ikke dekkes av ordningen nå 
  • Man bør utrede å øke summen som bevilges til studentene

Flere har tatt til orde for at de ønsker seg demonstrasjoner og opprop. Noen har til og med begynt å male bannere hjemme i hyblene sine. På grunn av dagens smittesituasjon ser vi det ikke som forsvarlig å samle folk, men oppfordrer til at studenter demonstrer fra sitt eget hjem.  Bli med oss på #hybeldemo!

Publisert 29. jan. 2021 22:04 - Sist endret 23. juli 2021 14:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere