2020-2021

Publisert 14. apr. 2021 17:08

Oppslutning i valget er alltid et omstridt tema og det er særlig vanskelig i et år hvor man ikke kan drive fysisk valgkamp. Alle som har bidratt bør  være stolte av egen innsats, nå skal vi glede oss til et mer normalt høstsemester.” skriver leder Runa Kristine Fiske

Publisert 29. jan. 2021 22:04

Studentparlamentet mener at det ikke er noe som tilsier at 60 % av krisepakken må være lån i bestillingen fra Stortinget. Krisepakken som er bestilt, er bestilt til studenter som har hatt inntektstap som følge av koronapandemien. Det vil si arbeidstakere. Med andre ord er denne gruppen arbeidstakere den eneste i landet som må låne seg ut av situasjonen de er i.