Regjeringen sviker studentene

«Det vi ber om er trygge økonomiske rammer som tilrettelegger for fulltidsstudenten – det vi får er et høyere nivå av stress og press i form av mer lån», sier leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Susann Andora Biseth-Michelsen.

Dagens budsjettfremleggelse er ingen seier for landets studenter. Regjeringen foreslår nemlig å endre dagens lån-og stipendordning. Slik det er i dag blir 40% av lånet omgjort til stipend dersom du avlegger 60 studiepoeng i undervisningsåret. Det nye forslaget som blir presentert er å omgjøre 25% av lånet til stipend dersom man tar tilstrekkelig med studiepoeng, og de resterende 15% for fullført grad.

 

Med andre ord: dersom en student ikke fullfører et studium, bytter studieretning eller lignende, vil kun 25% av lånet omgjøres til stipend. Dette utgjør en stor andel studenter, og dersom denne endringen ikke fører til vesentlig økning i antall studenter som fullfører en grad vil dette tilsvare et effektivt kutt i studiestøtten på opp mot 250 millioner.

 

Presser studentene

Studentenes Helse-og trivselsundersøkelse (SHoT) viste oss at det ikke står så bra til med landets studenter. De er mer ensomme enn før, flere sliter med alvorlige psykiske helseplager og det er i dag ni av ti studenter har en deltidsjobb ved siden av studiene. Videre viser en undersøkelse gjennomført av SSB at 20% av studentene jobber så mye at det går utover studiene. Ved å innføre en slik ordning som blir foreslått i årets Statsbudsjett, vil man påføre enda større utfordringer på en allerede presset studentmasse.

 

«Det kan nærmest fremstå som at Regjeringen tror at studentene ikke fullfører fordi de er late. Den nye ordningen rammer utelukkende de som allerede ikke lever opp til de høye forventningene det er til studentene i dag, for det er faktisk ikke mulig å være fulltidsstudent og leve utelukkende på studielån», forklarer Biseth-Michelsen. Hun og en samlet studentbevegelse mener en av løsningene er å løfte studentene over fattigdomsgrensa!

Publisert 8. okt. 2018 12:56 - Sist endret 23. juli 2021 14:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere