Statsbudsjettet svikter studentenes økonomi

                                              

Statsbudsjettet svikter studentenes økonomi

Studentleder Jens Lægreid og rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er misfornøyde med at regjeringen ikke prioriterer studentboliger i statsbudsjettet.

«12 000 studenter stod uten bolig ved semesterstart 2017. Regjerings- og samarbeidspartene gikk til valg på å øke utbyggingen av studentboliger, dette innfris ikke i statsbudsjettet slik det foreligger.», sier Jens Lægreid.

«Vi er fornøyde med at regjeringen fortsetter opptrappingen til elleve måneders studiestøtte, men vil jobbe for at det endelige statsbudsjettet legger opp til at det bygges flere studentboliger.» sier Svein Stølen

Boligmarkedet i Oslo er svært tøft for studenter som fortsatt blir stående som innteksttapere med en studiestøtte langt under nasjonal fattigdomsgrense. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo ønsker mener 1,5g er et minimum for hva studentene skal kunne vente seg i studiestøtte og at dekningsgraden på studentboliger bør ligge på 25%.

«Dette budsjettforslaget gjør at studentenes hovedfokus blir å jobbe for mat på bordet og tak over hodet. Konsekvensene av dette er at studiene blir redusert til en fritidssyssel.» sier Lægreid

Det såkalte «turbostipendet», der studenter får godskrevet en større stipendandel dersom de fullfører på normert tid, er også foreslått i statsbudsjettet.

"Her har regjeringen funnet opp egne løsninger fremfor å lytte til studentene, det er ikke bra. Slik situasjonen er nå er det viktigst at studentene får støtte mens de studenter, ikke i etterkant." Sier Lægreid

 

 

Kontakt:
Leder i Studentparlamentet ved UiO, Jens Lægreid .

Telefon, 90888255

leder@sp.uio.no

Publisert 24. okt. 2017 10:04 - Sist endret 24. okt. 2017 10:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere