Fornøyd med studentvelferd i statsbudsjettet, men svikter studentene ved Universitetet i Oslo

Studentparlamentet ved UiO er fornøyde med Regjeringens satsning på studentboliger og studiestøtte, men savner en satsning på nedslitte universitetsbygg og er bekymret for at UiO finansieres dårligere.

 

Universitetet i Oslo har mange studenter som kommer utenbys fra og som trenger et sted å bo, dagens boligmarked i Oslo er svært utfordrende og bygging av 2200 nye studentboliger er derfor nødvendig, men ikke nok sier leder for Studentparlamentet ved UiO Hans Christian Paulsen

Det er helt avgjørende for studentvelferden at Regjeringen nå prioriterer å starte opptrappingen mot 11 måneders studiestøtte, fortsetter Paulsen

 

Studentparlamentet etterlyser også en prioritering av Universitetet i Oslos vedlikeholdsetterslep på over 8 milliarder kroner. Staten bevilger 60 millioner mindre til oppgradering av universitetsbygg for de som eier egne bygg enn i fjor. I tillegg kuttes basistøtten til de gamle universitene med 300 millioner kroner.

Studentene blir skadelidende for at Regjeringen ikke har funnet en god løsning for å finansiere etterslepet på vedlikehold. Det hjelper heller ikke at basistøtten til universitene kuttes betydelig, noe som gjør det enda vanskeligere å prioritere oppussing av bygg. Det er mye snakk om god studiekvalitet om dagen, men det betyr lite hvis byggene er falleferdige og utdaterte, påpeker studentleder Paulsen

 

For ytterligere kommentarer, kontakt leder i Studentparlamentet ved UiO Hans Christian Paulsen

Telefon: 468 47 884

Mail: h.c.paulsen@studentparlamentet.uio.no

Publisert 6. okt. 2016 13:50 - Sist endret 6. okt. 2016 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere