Oslo er årets taper på studentboliger

I Oslo har dekningsgraden på studenboliger sunket fra 13,43% til 12,77%. Vi trenger studentboliger for å tiltrekke oss de beste hodene nasjonalt og internasjonalt. 

Ferske tall fra årets Studentboligundersøkelse av Norsk Studentorganisasjon er klare.

Nok en gang ser vi økningen i antall studentboliger ikke er i takt med antall studenter.

Samskipnaden i Oslo og Akershus er i år som i fjor de store taperne. I fjor var

dekningsgraden på 13,43 %, mens den i år har sunket ned til 12,77 %. Til tross for

regjeringens satsning på studentboliger, opplever man nedgang i antall hybelenheter,

og Samskipnaden i Oslo og Akershus er 5466 hybelenheter unna for å nå

dekningsgraden på 20 %.

 

Oslo er dyrere enn andre byer på det private leiemarkedet. Studenter som havner i den

allerede 6393 lange studentboligkøen blir tvunget ut i et marked med høy konkurranse

og skyhøye priser. Det er da som oftest de mest ressurssterke studentene som står

igjen som ”vinnerne”, mens tusenvis andre er nødt til å betale dyre dommer for å få

seg tak over hodet.

 

”Dette innskrenker prinsippet om lik rett til utdanning”- mener Aleksander Gjøsæter,

leder Velferdstinget i Oslo og Akershus. ”Det er flott at så mange vil komme til Oslo

for å studere, men ikke når vi ikke kan garantere at alle får et tak over hodet”,

fortsetter han.

 

Totalt er det 20 096 studenter som skal begynne å studere i Oslo til høsten, drøyt 11

000 av disse har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Oslo. Flere tusen av

disse vil bli stående uten studentbolig ved semesterstart.

 

«Å komme fra Oslo skal ikke være en fordel for å studere ved Universitetet i Oslo.

UiO er et nasjonalt universitet, og tiltrekker seg studenter fra hele Norge og resten av

verden. Hvis Oslo ønsker å tiltrekke seg de beste hodene må kommunen ta ansvar og

gi langt flere tomter hvor studentboliger kan bygges», kommenterer Hans Christian

Paulsen, studentleder ved Universitetet i Oslo.

 

Også studentleder ved Høyskolen i Oslo og Akershus ser med bekymring på de ferske

tallene. «Det krever visse forutsetninger for at mennesker klarer å lære. Blant disse er

behovet for trygghet. Mange av studentene som kommer til Oslo kommer rett fra

videregående, og det er kanskje mange som ikke kjenner noen i byen. Det å ha et sted

å bo er derfor svært viktig for å få en god studiestart,» Avslutter Myrene Braaten

 

For utfyllende informasjon og kontakt:

Velferdstinget i Oslo og Akershus:

Aleksander Gjøseter

Leder,

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Tlf: 412 86 869

E-post: leder@studentvelferd.no

 

Studentleder v/UiO:

Hans Christian Paulsen

Leder,

Studentparlamentet v/UiO

Tlf: 468 47 884

Mail: h.c.paulsen@studentparlamentet.uio.no

 

Studentleder v/HiOA

Sunniva Myrene Braaten

Leder,

Studentparlamentet v/HiOA

Tlf: 900 77 112

Mail: Sunniva.Braaten@studentparlamentet.no

Publisert 25. juli 2016 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere