Hvor er guttene i helsefagene?

Nok en gang viser årets opptakstall fra Samordna Opptak at gutter er dramatisk underrepresenterte i helsefagene ved UiO og HiOA. Studentlederne i hovedstaden mener skjev kjønnsbalanse både er et problem for studiekvaliteten og for fremtidens helsesektor.

Tall fra samordna opptak viser at andelen mannlige studenter innen helsefag er urovekkende lav. Kun hver fjerde psykologi mannligstudent, og 14 % av sykepleierstudentene er menn en nedgang på 4 prosentpoeng.

 

- Universitetet og høgskolen har et samfunnsansvar og må ta grep for et likestilt arbeidsliv innenfor helsevesenet. Den skjeve kjønnsfordelingen ved helsefagene går utover kvaliteten på behandlingen. Mannlige pasienter må få mulighet til å møte mannlige helsepersonell, hvis ikke kan terskelen for å oppsøke hjelp bli høyere. Dette kan ha skadelige konsekvenser for helsetilstanden til menn med ubehandlede lidelser, uttrykker studentlederene i hovedstaden Hans Christian Paulsen (Universitetet i Oslo) og Sunniva Braaten (Høgskolen i Oslo og Akershus).

 

-Få gutter på studiet går også utover trivselen til studentene. Studier med skjev kjønnsfordeling kan i verste fall føre til utestenging og frafall for det underrepresenterte kjønnet, sier Braaten og Paulsen.

 

-Det er viktig at institusjonene tar ansvar og prioriterer å sette inn tiltak ved de studiene der det er ubalanse mellom kjønnene. Dersom et kjønn er representert med under 25% burde det innføres kjønnspoeng på studiet i en midlertidig periode. Man må også jobbe med mer dyptgående tiltak for å oppnå kjønnsbalanse, som for eksempel å tilpasse informasjon, arrangere seminarer eller tilrettelegge studiet for det underrepresenterte kjønnet, sier Braaten.

 

-Universitetet i Oslos studenter krever i tillegg at kjønnskvotering skal innføres i studier der et kjønn er representert med mindre enn 25%. Fagmiljøene skal ha mulighet til å innføre likestillingstiltak uten å søke tillatelse fra høyere ledd, mener Paulsen.

https://lh5.googleusercontent.com/0Yz04hgrky-PKLj-8uSOYyERZuVzRswnv8d8RkPdciGuLS0hMPysNWiD0oJb4RIxB60oqUdxQpTrnzWpX9R7IDE5AOL2NT6NpInmyGEi4sVC4IuTdrym9qYmDEYL89IuE_tj0uUU

For mer informasjon og flere kommentarer, kontakt:

-Hans Christian Paulsen, leder i Studentparlamentet ved UiO på telefon 468 47 884 eller epost h.c.paulsen@studentparlamentet.uio.no

-Sunniva Braaten, leder i Studentparlamentet ved HiOA på telefon 90077128, eller epost sunniva.braaten@studentparlamentet.no

Publisert 19. juli 2016 12:03 - Sist endret 19. juli 2016 12:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere