Tall fra samordna opptak 2015

Samordna opptak kunngjorde i dag tallene for opptak til høyere utdanning. Det blir stadig færre mannlige søkere til lege-, psykologi og tannlegestudiene.

“UiO har lagt seg på en prinsipiell linje når det gjelder bruken av kjønnspoeng, det er på tide å kaste prinsippene. Alle har rett til å gå til en mannlig eller kvinnelig lege, det skal ikke være UiOs prinsipper som begrenser valgmuligheten.” Sier leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Julie S. Paus-Knudsen


Studentparlamentet ved UiO mener universitetet skal innføre utjevnende kjønnspoeng for å forhindre skjevhet i akademia. Tallene fra samordna opptak viser at flere fagmiljøer ved UiO har tung overvekt av ett kjønn. For eksempel har andelen menn i profesjonsstudiet i medisin hatt en betraktelig nedgang i mannlige søkere fra 32 prosent i 2014 til 24 prosent i 2015. Profesjonsstudiet i medisin står da igjen med 76 prosent kvinner i 2015, i motsetning til studieretningen informatikk: programmering og nettverk med 85 prosent menn.


“Nedgangen bidrar til en polarisering av kjønn ved ulike studieprogram. Kjønnsbalanse er viktig for å sikre et godt læringsmiljø, og tiltakene gjort av UiO har åpenbart ikke god nok effekt”, fortsetter Paus-Knudsen.


I UiOs handlingsplan for 2015-2017 står det at andelen av det underrepresenterte kjønn skal økes med fem prosent i studieprogram med skjev kjønnsbalanse. På profesjonsstudiet i medisin vil dette føre til en ubetydelig nedgang av jenter fra 76 til 71 prosent.


Til studier innenfor realfag på landsbasis er det en økning på 12 prosent. Dette viser at den langsiktige satsningen regjeringen har på realfag virker.


“Det er stort behov for realfaglig kompetanse i fremtiden, og det viser at studentene tenker på jobbmuligheter når de søker seg inn til høyere utdanning”, sier Paus-Knudsen.


På UiO har realfag er også fremstått som en vinner når det kommer til kjønnsbalanse, der nesten 40 prosent av søkerne er kvinner. Dette viser at det har vært positive effekter av de tiltakene som har blitt gjort lokalt.

 


For mer informasjon og flere kommentarer, kontakt Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder i Studentparlamentet ved UiO på telefon 92029759 eller
epost j.s.paus-knudsen@studentparlamentet.uio.no

Publisert 17. juli 2015 14:05 - Sist endret 17. juli 2015 15:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere