Boligundersøkelsen 2015 - Studenthovedstaden

Norsk Studentorganisasjon (NSO) kom i dag med årets studentboligundersøkelse, som viser dekningsgraden for studentboliger i Norge.

 

Nasjonal dekningsgrad i 2015 er 14,54%. I Oslo og Akershus er dekningsgraden på 13,43% i 2015. Det er en økning på knappe 0,13% fra 2014. Oslo er et pressområde, og aldri før har så mange nye studenter valgt å flytte til hovedstaden for å studere.

“Det er urovekkende at dekningsgraden står på stedet hvil. Til tross for en større satsing på studentboliger i nasjonalbudsjettet ser vi at Oslo og Akershus fortsatt ikke prioriteres hardt nok som Norges største og dyreste by å bo i. Til tross for at samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) står klare med prosjekter til å bygge opptil 3000 nye studentboliger, får ikke disse grønt lys fra regjeringen”, sier Sigrid Mæhle Grimsrud, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

 

Tall fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) viser at i alt 3865 studenter står i kø for å få tildelt studentbolig i Oslo til semesterstart. Det er nesten 200 flere enn på samme tidspunkt i fjor.

 

“Oslo har de høyeste bo- og levekostnadene i landet. Som ny student er det viktig å fokusere på studiet og å skape rutiner. En presset økonomisk situasjon og usikkerhet rundt bolig gjør dette vanskeligere enn nødvendig”, sier Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

 

Konsekvensen av flere studenter på det private leiemarkedet er økte leiepriser. Det er en utvikling som går utover de økonomisk sårbare i samfunnet og fører til større forskjeller. Størsteparten av utgiftene til en typisk student går til leie av bolig. For å ivareta prinsippet om lik rett til utdanning er det viktig å kunne tilby studentene et sted å bo når de kommer til Oslo.

 

“BI-studenter har mulighet til å søke bolig hos SiO, Boligstiftelsen Nydalen (BSN) og på det private markedet. Når studentboligene ikke strekker til ser vi at flere må søke i det private der prisene er høye. Det gjør det vanskelig for studenter å prioritere studiene så mye som ønskelig, ettersom vi er nødt til å jobbe mye ved siden av studiene for å ha råd til å bo i Oslo”, sier Karl Södermann Reistad, leder av SBIO ved Handelshøgskolen BI (BI)

 

“Mange studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har obligatorisk undervisning fra første studiedag. Det er klart at disse har kortere tid til å finne seg bolig enn andre studenter og stiller svakere i kampen om boligene på grunn av det”, sier Christoffer Storm Tiller Alsvik, leder av studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Studentboligundersøkelsen er publisert på NSOs hjemmesider: http://student.no/pressemeldinger/mangler-over-13-200-studentboliger/

For mer informasjon eller ytterligere kommentarer, ta kontakt med

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus:
Sigrid Mæhle Grimsrud, leder

45448161

leder@studentvelferd.no

 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo:

Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder


 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus:

Christoffer Storm Tiller Alsvik, leder


 

SBIO ved Handelshøgskolen BI:

Karl Södermann Reistad, leder

 
Publisert 28. juli 2015 17:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere