Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

 

 

 

Publisert 14. apr. 2021 17:08

Oppslutning i valget er alltid et omstridt tema og det er særlig vanskelig i et år hvor man ikke kan drive fysisk valgkamp. Alle som har bidratt bør  være stolte av egen innsats, nå skal vi glede oss til et mer normalt høstsemester.” skriver leder Runa Kristine Fiske

Publisert 29. jan. 2021 22:04

Studentparlamentet mener at det ikke er noe som tilsier at 60 % av krisepakken må være lån i bestillingen fra Stortinget. Krisepakken som er bestilt, er bestilt til studenter som har hatt inntektstap som følge av koronapandemien. Det vil si arbeidstakere. Med andre ord er denne gruppen arbeidstakere den eneste i landet som må låne seg ut av situasjonen de er i.

Publisert 8. okt. 2018 12:56

«Det vi ber om er trygge økonomiske rammer som tilrettelegger for fulltidsstudenten – det vi får er et høyere nivå av stress og press i form av mer lån», sier leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Susann Andora Biseth-Michelsen.

Publisert 19. juli 2016 12:03

Nok en gang viser årets opptakstall fra Samordna Opptak at gutter er dramatisk underrepresenterte i helsefagene ved UiO og HiOA. Studentlederne i hovedstaden mener skjev kjønnsbalanse både er et problem for studiekvaliteten og for fremtidens helsesektor.

Publisert 7. okt. 2015 11:43

Regjeringen kunngjorde i dag forslag til statsbudsjett for 2016, hvor det ble meldt at finansieringen av universiteter og høyskoler som skal sammenslås styrkes betydelig i forhold til de gamle universitene. Dette er kritisk for Universitetet i Oslo.

Publisert 7. okt. 2015 11:39

I statsbudsjettet for 2016 bevilger regjeringen 135 millioner til oppussing av slitte universitetsbygg. Universitetet i Oslo mangler i dag 8.6 milliarder kroner for at bygningene skal nå dagens standard. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo mener regjeringen viser at de tar dette problemet på alvor, men det er fremdeles mye som gjenstår:

Publisert 28. juli 2015 17:03

Norsk Studentorganisasjon (NSO) kom i dag med årets studentboligundersøkelse, som viser dekningsgraden for studentboliger i Norge.

 

Nasjonal dekningsgrad i 2015 er 14,54%. I Oslo og Akershus er dekningsgraden på 13,43% i 2015. Det er en økning på knappe 0,13% fra 2014. Oslo er et pressområde, og aldri før har så mange nye studenter valgt å flytte til hovedstaden for å studere.

Publisert 17. juli 2015 14:05

Samordna opptak kunngjorde i dag tallene for opptak til høyere utdanning. Det blir stadig færre mannlige søkere til lege-, psykologi og tannlegestudiene.