Politisk dokument om skikkethet

Begrunnelse for politikk

  1. Dagens praksis gjør at studenten det blir sendt inn tvilsmelding på straks får vite hvem som har sendt inn tvilsmeldingen. Dette er en terskel som kan bidra til at studenter som vet om kritikkverdige forhold hos en medstudent ikke melder fra.
  2. Studentene må vite om sitt ansvar for å melde inn kritikkverdige forhold så vel som hvordan de skal forholde seg dersom en tvilsmelding blir rettet mot dem.
  3. Alle tvilsmeldinger må tas på alvor, da konsekvensene av å få en uskikket person inn i en av de aktuelle yrkesgruppene potensielt sett kan være svært dramatiske.
  4. Det er svært høye kostnader knyttet til skikkethetssaker. Det er sannsynlig at dette har ført til en praksis der studenter blir presset ut av studier før de er tilstrekkelig vurdert og veiledet. Dersom kostnadene flyttes ut av institusjonen tar en bort insentivet til en slik praksis. Per nå finansieres skikkethetsvurderinger indirekte av Kunnskapsdepartementet gjennom at det er de som innvilger penger til institusjonens drift. Institusjonenes autonomi gjør allikevel at de selv disponerer midlene fritt i driften. Innsparte midler på manglende skikkethetsvurderingsarbeid kan derfor disponeres til øvrig drift.

 

Studentparlamentet ved UiO krever:

  1. Studenter skal kunne melde inn skikkethetssaker på medstudenter uten å føle at de blir hengt ut. UiO bør derfor åpne for at studenter kan sende inn anonyme tvilsmeldinger. Med anonym tvilsmelding menes det at studenten som sender inn tvilsmeldingen er kjent for instituttet, slik at instituttet kan følge opp overfor melder og eventuelt uthente mer informasjon. Melders navn blir allikevel ikke delt videre i prosessen før en eventuell rettsprosess der ordinær prosedyre må legges til grunn og navnet på melder blir kjent for tiltalt dersom intet annet taler sterkt imot.
  2. Studenter ved studieprogrammer omfattet av skikkethetsforskriften må bli tilstrekkelig informert om hva det vil si å være skikket, om regelverk og prosedyre rundt skikkethet gjennom hele studiet, spesielt under studiestart og aler senest før første praksisperiodeStudentene skal både bli godt informert om regelverk og prosedyre rundt det og sende inn tvilsmelding og hvilke rettigheter en har dersom en får en tvilsmelding rettet mot seg.
  3. Studenter som får en tvilsmelding rettet mot seg skal få tilbud om utvidet veiledning, slik at de kan bli bevisst på aspektene ved skikkethet de er svake på og har mulighet til å bli skikket i den grad det er mulig.
  4. Det bør opprettes et nasjonalt register for skikkethet. En institusjon skal kunne se om det foreligger en skikkethetssak ved en annen institusjon, dersom det foreligger tvilsmeldinger skal den informasjonen også gjøres kjent for institusjonen. Informasjonen skal ikke gjøres tilgjengelig før etter opptak er innvilget, og studenten skal innkalles til en veiledningssamtale og få videre oppfølging.»
  5. Kunnskapsdepartementet skal ta kostnadene for skikkethetsvurderinger direkte.
  6. Det skal innføres et obligatorisk kurs for alle studieretninger som omhandles av forskriften for skikkethet, som skal informere og utdanne studentene om hva skikkethet innebærer.

 

Publisert 13. okt. 2017 13:03 - Sist endret 13. okt. 2017 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere