Automatisk individuell begrunnelse

AUTOMATISK INDIVIDUELL BEGRUNNELSE OG SENSORVEILEDNING

 

Studentparlamentet mener:

 • Innføring av automatisk begrunnelse skal ikke gå på bekostning av undervisningsaktiviteter.
 • På de fakultetene der innføring av automatisk begrunnelse er påviselig mer ressurskrevende, må ressursstrømmen justeres slik at ingen studenter får et dårligere undervisningstilbud.

 

Automatisk:

 • Med automatisk begrunnelse menes det at begrunnelsen kommer samtidig som karakteren, og i samme plattform.

 

Begrunnelse:

 • Begrunnelsen skal redegjøre for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen
 • Begrunnelsen skal gi studenten et tydelig innblikk i hvilke kriterier sensor har bedømt ut ifra.
 • Begrunnelsen skal bidra til kandidaten oppfatter karaktersetting og sensur som korrekt, og med dette ivareta kandidatens rettsikkerhet.
 • Begrunnelsen skal samsvare med sensorveiledningen.
 • Begrunnelsen skal gi en evaluering av studentenes evne innen faglig formidling og refleksjon, ikke bare fremstå som en faktasjekk.
 • Kandidaten skal få begrunnelse på alle oppgavene samt en samlet vurdering av oppgaven som helhet.
 • Begrunnelsen skal gi en indikasjon på hvilke punkter i læringsutbyttebeskrivelsen kandidaten ikke har demonstrert å ha oppnådd.
 • I emner der løsningsforslag kan være en tilstrekkelig god begrunnelse, bør dette være tilstrekkelig, og dagens ordning der man kan be om individuell begrunnelse opprettholdes for slike emner.

 

Sensorveieledning:

 • Sensorveiledning, og dermed også eksamen, skal reflektere bredden av læringsutbyttet annonsert i emnebeskrivelsen.
 • Alle kriterier som inngår i en vurdering skal være nedfelt i sensorveiledningen
 • Arbeid med sensorveiledning skal bidra til kvalitetsutvikling og evaluering av studieprogrammer.
 • Sensorveiledningen skal tydeliggjøre hvilke forventninger som er tilknyttet de ulike karakternivåene for hvert vurderingskriterium
 • Studentparlamentet forventer at UiO følger opp regjeringens forslag om at det innføres tilsyns- og programsensor som et ledd i kvalitetssikringsarbeidet. Dette skal sikre sammenheng mellom studieopplegg, læringsutbytte, eksamensform og sensur.
 • Sensorveieledningen skal legges ut på emnesiden etter sensur.
 • Sensorveiledning skal fungere som et løsningsforslag, samt gi en klar beskrivelse på hva som skiller en god besvarelse og en mindre god besvarelse.
 • Det bør helst innføres dobbeltsensur av alle eksamensbesvarelser, og i det minste kontrollsensur av en minimumsandel av besvarelsene én sensor har sensurert.
Publisert 13. apr. 2018 13:19 - Sist endret 13. apr. 2018 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere