Handlingsplan 2021-2022

Handlingsplanen beskriver de politiske mål som Studentparlamentet ved UiO skal arbeide for i perioden 2021-2022. Den fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram. 

Last ned Handlingsplan 2021-2022 i pdf her.

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal:

  • Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst og helhetlig og i tråd med bærekraftsmålene, og at klima- og miljøstrategien som skal vedtas av UiO setter tydelige mål og innehar klare tiltak for å nå disse målene. Klima- og miljøarbeidet må ivareta og prioritere studenters interesser, samt føre til en rask og signifikant reduksjon av universitetets totale klimafotavtrykk.
  • Aktivt arbeide for at alle studenter ved UiO skal ha gode forutsetninger for en utdanning av høy kvalitet og et godt læringsutbytte, blant annet gjennom kvalitetssikring av undervisning og pensum.
  • Arbeide for å sikre høy grad av studentinvolvering i Circle U., samt gjennomgående studentrepresentasjon i europauniversitetsprosjektet gjennom arbeidet med Circle U. Student Union.
  • Arbeide for et mer mangfoldig, likestilt og inkluderende universitet. UiO skal være en naturlig møteplass for alle studenter, ansatte og besøkende. UiO må jobbe aktivt for universell utforming og retten til individuell tilrettelegging.
  • Arbeide for at UiO-studentenes rettigheter og læringsmiljø ivaretas og styrkes, spesielt i tilknytning til koronapandemien.
  • Arbeide for å styrke det lokale studentdemokratiet og sikre gjennomgående studentinvolvering ved universitetet.
  • Arbeide for å gjenoppbygge, bistå og styrke studentfrivilligheten ved UiO, samt arbeide for oppstartsstipend rettet mot nye foreninger.
  • Studentparlamentet skal samarbeide om å organisere en tverrpolitisk nasjonal demonstrasjon for økt studiestøtte i forbindelse med regjeringsforhandlingene. Demonstrasjonen skal, så langt som mulig, gjøres i samarbeid med alle studentdemokratier og relevante interesseorganisasjoner.
  • Arbeide for at UiO iverksetter en målrettet satsning på arbeidsrelevans, og at dette blir en sentral del av utdanning og forskning ved UiO.

 

                                                                    Vedtatt av Studentparlamentet 19.09.21

Publisert 21. okt. 2021 16:27 - Sist endret 21. okt. 2021 16:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere