Grunndokumenter

Hvert år i september avholder Studentparlamentet sitt handlingsplanseminar (jfr. Forretningsorden for Studentparlamentet ved UiO § 2-7). På seminaret diskuteres og vedtas studentpolitisk plattform og handlingsplanen for det kommende studieåret.

- Studentpolitisk plattform er vårt øverste politiske dokument, med vår visjon for UiO og høyere utdanning. Dette er et dokument som benyttes når det kommer opp saker i styrer og utvalg, høringer, media osv., og Studentparlamentet skal uttale seg.

Handlingsplanen prioriterer områder i studentpolitisk plattform, og legger føringer for hva som skal være Arbeidsutvalgets hovedfokus i den gjeldende perioden.

Publisert 13. okt. 2020 16:08

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) representerer om lag 28000 studenter. Studentpolitisk plattform er vårt øverste politiske dokument, med vår visjon for UiO og høyere utdanning.

Last ned Studentpolitisk plattform 2020/2021 i pdf her.

Publisert 13. okt. 2020 16:03

Handlingsplanen beskriver de politiske mål som Studentparlamentet ved UiO skal arbeide for i perioden 2020-2021. Den fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram. 

Last ned Handlingsplan 2020/2021 i pdf her.