Grunndokumenter

Hvert år i september avholder Studentparlamentet sitt handlingsplanseminar (jfr. Forretningsorden for Studentparlamentet ved UiO § 2-7). På seminaret diskuteres og vedtas studentpolitisk plattform og handlingsplanen for det kommende studieåret.

- Studentpolitisk plattform er vårt øverste politiske dokument, med vår visjon for UiO og høyere utdanning. Dette er et dokument som benyttes når det kommer opp saker i styrer og utvalg, høringer, media osv., og Studentparlamentet skal uttale seg.

Handlingsplanen prioriterer områder i studentpolitisk plattform, og legger føringer for hva som skal være Arbeidsutvalgets hovedfokus i den gjeldende perioden.

Publisert 21. okt. 2021 16:33

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) representerer over 27000 studenter. Studentpolitisk plattform er vårt øverste politiske dokument, med vår visjon for UiO og høyere utdanning.

Last ned Studentpolitisk plattform 2021-2022 i pdf her.

Publisert 21. okt. 2021 16:27

Handlingsplanen beskriver de politiske mål som Studentparlamentet ved UiO skal arbeide for i perioden 2021-2022. Den fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram. 

Last ned Handlingsplan 2021-2022 i pdf her.