Hvorfor stemme?

Sist endret 10. mai 2018 11:06 av Henrik Paulsen Mandelid

Studenter spiller en unik rolle i samfunnet. De besitter kunnskap og pågangsmot som vi trenger for å løse viktige samfunnsoppgaver, og ikke minst kunnskap, meninger og nytenkning som kan utfordre etablerte sannheter. Ved å stille kritiske spørsmål og stille institusjoner og maktpersoner til ansvar, fungerer de som viktige vaktbikkjer i samfunnet.

Sist endret 10. mai 2018 11:07 av Henrik Paulsen Mandelid

Din stemme teller mer enn du tror!

Sist endret 10. mai 2018 11:08 av Henrik Paulsen Mandelid

Fra de små sakene til de store har studentbevegelsen søkt å redefinere virkeligheten. Ikke innenfor de rammene som allerede eksisterer, men vi har tenkt stort, mens vi har jobbet i det små.