English version of this page

Blå liste

Våre fire toppsaker i år:

1. Nei til SIO-monopol på campus

Blå liste vil

  • avvikle SiO-monopolet
  • la alle aktører konkurrere på like vilkår

2. Modernisere Exphil

Blå liste vil

  • at exphil skal moderniseres med mer fokus på vitenskapelig metode, vitenskapsteori og kildekritikk
  • at exphil gjøres mer fagspesifikt

3. Pensum tilgjengelig som e-bøker

Blå liste vil

  • ha mer pensum tilgjengelig som e-bøker

4. Utredning av Si fra-ordningen

Blå liste vil

  • sette i gang en ekstern utredning av Si Fra-ordningen
Publisert 10. apr. 2018 16:24

Moderne, fleksible studenter skal ha makt og mulighet til å påvirke eget læringsmiljø. Blå liste mener at den beste måten å oppnå dette på er å styrke studentenes valgfrihet. Våre fire hovedsaker denne perioden vil derfor være: