English version of this page

A-lista

Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista) er en studentforening på UiO med sosialdemokratiske idealer og arbeiderbevegelsens idétradisjon som verdigrunnlag. Vi kjemper for studentvelferd, like muligheter og likestilling i akademia, og for et grønnere UiO.

Publisert 4. apr. 2017 15:55

Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista) er en studentforening på UiO med sosialdemokratiske idealer og arbeiderbevegelsens idétradisjon som verdigrunnlag. Vi kjemper for studentvelferd, like muligheter og likestilling i akademia, og for et grønnere UiO.