English version of this page

Studentvalget 2021

Husk å stem i valget - valg2.uio.no

Studentvalget 2021 åpner 8. april kl. 00.00 og du kan stemme fram til 14. april kl. 14.00. Stem her - valg2.uio.noValgomaten. https://valgomat.cyb.no/

Usikker på hva du skal stemme? Ta vår valgomat!

Logg inn på valg2.uio.no for å avgi din stemme!

Følgende lister stiller til valg:

Arbeiderbevegelsens studentliste (AL)

Vi i A-lista tror på solidaritet, akademisk frihet og fellesskap! A-listas jobb er å være stemmen for en bedre hverdag og en bedre fremtid for alle studenter. Derfor vil vi kjempe for å ta tilbake studiehverdagen slik vi husker den, så vi igjen kan oppleve UiOs yrende mangfold i sola på Frederikkeplassen. Vi ønsker et åpent og universelt utformet universitet for alle, og A-lista vil være garantisten for kvalitet i din studietid. For A-lista handler studentlivet om så mye mer enn bare forelesninger og pensum. Et levende campus er avhengig av samspillet mellom faglige og sosiale felleskap. Vi i A-lista mener at det er studentforeningene som står i bresjen for å skape og ivareta det sosiale og inkluderende mangfoldet ved UiO. Derfor vil A-lista stå opp for de små og mellomstore studentforeningene! Universitetet skal utdanne oss til fremtidens arbeidsliv. Når vi nå ser at arbeidsmarkedet aldri har vært preget av mer usikkerhet, vil A-lista stille enda større krav til at UiO tar sitt samfunnsoppdrag på alvor og gir oss den arbeidslivsrelevante utdanningen vi fortjener. Vi har tatt kampene, og vil fortsette å kjempe. Derfor håper vi nå på ny tillit fra studentene til å fortsette kampen.

Les mer om A-lista og deres kandidater her.

Gjestelista (GjL)

Gjestelista består i tradisjon tro av nye ansikter med nye saker, men vi er fortsatt en lættis liste helt blottet for skam som er villige til å fremme de sakene du bryr deg om. Vi synes fortsatt SiO suger og vil jobbe for en kraftig oppvask, men vi bryr oss om avstand til nærmeste stikkontakt, pris på kaffen, og tilgang på kondomer når man virkelig trenger dem. Vi bryr oss også om større saker husleiepriser, imøtekommelse av utvekslingsstudenter og et godt tilbud for dem som har psykiske utfordringer. Vi ser at mange studenter sliter og mener det er kritisk å få ned boutgiftene og få gratis psykolog. Vi vil jobbe for innsikt og gå SiO i sømmene. Vi vil sikre at pengene brukes på en måte som kommer flest mulig av studentene til gode. Vi ønsker en romsligere og enklere hverdag for alle studenter, og vi ønsker et økt fokus på inkludering av utvekslingsstudenter. Om du har små eller store ting du irriterer deg over i hverdagen, dm oss da baby. Husk å stem på oss. Bruk sprit og kondom. Vi elsker deg.

Les mer om Gjestelista og deres kandidater her.

Grønn liste (GL)

Grønn Liste har siden 2015 kjempet for grønnere og mer bærekraftig drift av universitetet. Vi har fått gjennomslag for mer fokus på klima og miljø i universitetets strategi 2030. Vi er en engasjert gjeng med studenter som ønsker at Universitetet i Oslo skal sitte i førersetet for å løse fremtidens utfordringer. Derfor stiller Grønn Liste til valg, fordi vi alltid vil jobbe for å få gjennomslag for å gjøre universitetet grønnere! Pandemien har vist oss hvor sårt vi trenger flere sosiale soner og sitteplasser utendørs på campus. Både uteområdene og takene på de ulike byggene kan utnyttes bedre enn i dag. Derfor er en av våre toppsaker dette valget å “ta campus tilbake”. 6 år med Grønn Listes tilstedeværelse viser at studentpolitikk og frivillig arbeid fungerer. Vi ser at det nytter, og gir oss ikke. Vi har flere gode løsninger, og er klare til å ta et tak for at det grønne skiftet kommer til live.  Hvis du ønsker å være en del av et universitet som er ledende i det grønne skiftet, så er Grønn Liste valget for deg! Stem grønt!

Les mer om Grønn liste og deres kandidater her.

Henke og Thom-listen (HTML)

Her har du to gode kompiser som fikk en glimrende idé om å stille til parlamentsvalg! Hvorfor? Fordi det er moro, og bør det egentlig finnes noen annen grunn til å stille til valg? Vi fører ingen spesiell politikk; står ikke under fargede bannere eller i ideologiske rekker – vi enige og uenige om mange saker og ting. Vil vi ikke alle ha bedre undervisningsrom, kvalitetsundervisning og klimafokus? Hva er forskjellen på Venstrealliansen og Gjestelista? Og hva er egentlig en “liberalistliste” for noe? Vårt mål er å gi alle UiOs engasjerte studenter eierskap til studentpolitikken, og at det skal være frivilligheten som råder studentparlamentets virksomhet. Det er nemlig frivillighet som er hjørnesteinen rundt all studentaktivitet, ikke pomp og prestisje. I Henke og Thom-listen mener vi at det å starte et prosjekt, er noe som bør springe ut fra purt engasjement. Politikk handler jo om prosesser, og samtidig som det er viktig å kjempe kamper, så er det likeens viktig å ha det gøy på veien. Vår valgliste på énogtyve fantastiske kandidater har ulik bakgrunn og ulike meninger, men er like egnet som tillitsvalgte. Våre kandidater, skulle de havne i studentparlamentet, er dessuten fristilte i sakene som voteres.

Les mer om Henke og Thom-listen og deres kandidater her.

Liberal liste (LL)

Hektiske hverdager krever fleksibilitet og frihet for den enkelte. Liberal liste ser den enkelte students behov. Har du gått glipp av forelesninger på grunn av jobb, levering i barnehage eller vanskeligheter med å stå opp tidlig? Null stress, Liberal liste vil jobbe for at forelesninger tas opp. Vi vil også jobbe for døgnåpne lesesaler og treningssentre, utvidede åpningstider på spisestedene og utvidet skjenketid på studentbarene. Trang økonomi og mangel på jobberfaring bekymrer mange. Derfor vil vi jobbe for økt stipend, og en enklere overgang til arbeidslivet gjennom samarbeid med næringslivet og flere prakisfag. Alt for mange studenter er ensomme, og det siste året har gjort det ekstra vanskelig å bli kjent med medstudenter. Derfor vil vi tilrettelegge for flere lavterskeltilbud, samt skape flere møteplasser for studenter. Det miljøvennlige alternativet skal være det beste, billigste og det enkleste. Vi vil jobbe for at UiO blir sertifisert som Miljøfyrtårn, at det alltid skal være tilbud om gode veganske og vegetariske alternativer på serveringsstedene og opprette en bruktbutikk for pensumbøker på campus. Ønsker du mer fleksibilitet og frihet, bedre studentøkonomi, et grønnere campus, lettere overgang til arbeidslivet og mer fokus på psykisk helse? - Da bør du stemme Liberal liste.

Les mer om Liberal liste og deres kandidater her.

Moderat liste (ML)

Vi kjemper for mer frihet & et grønnere UiO. Vi vil jobbe for at lesesaler & SiO Athletica blir døgnåpent. Studenten bør ha mer fleksibilitet i hverdagen. Derfor bør alle forelesninger bli lagt ut som video, pandemi eller ei. Som lokalt klimatiltak bør UiO fylle kravene som miljøfyrtårn for å kutte utslipp. Vi må ta internasjonalt ansvar for kloden & UiO bør derfor jobbe for å bli verdensledende innen grønn innovasjon. Vi ønsker å sette psykisk helse på dagsorden. Vi er mange som har fått kjenne på mer ensomhet & isolasjon under pandemien. Særlig vi studenter har vært en ekstra sårbar gruppe da vi oftere bor på små enerom langt borte fra familie. Mange opplever å ikke få den psykiske hjelpen en trenger. Her må vi jobbe både proaktivt ved å sikre flere sosiale møteplasser både under & etter korona. Samt sikre et bedre psykisk helsetilbud for oss studenter. Er du enig? Husk å benytte stemmeretten under studentvalget 8.-14. april! Vi ønsker å høre hva du mener. Har du en sak du mener vi bør kjempe for eller har du lyst til å være med på laget? Ta gjerne kontakt med oss ved vår Facebook side. Godt valg!

Les mer om Moderat liste og deres kandidater her.

Venstrealliansen (VA)

Venstrealliansen (VA) er en feministisk, antirasistisk og sosialistisk studentorganisasjon som kjemper for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Våre viktigste valgkampsaker er å redusere husleia, feminisme ved universitetet, etisk forskning, økt studiestøtte og å avskaffe Honours-programmet. Reduser husleia i studentboligene. SiO må redusere husleia permanent, slik at det blir mulig å leve på støtte fra Lånekassen når man leier hos SiO. Studenter i dag lever i en fattigdomskrise, og mange sliter med å få månedsbudsjettet til å gå rundt fordi SiO legger seg tett opp til markedspris, og at man får alt for lite i støtte fra Lånekassen. Feminisme i fokus. Universitetet trenger flere kvinner i akademiske stillinger, vi trenger større kjønnsbalanse, og vi trenger et mer mangfoldig pensum. I akademia i dag er det fortsatt alt for få professorer og førsteamanuenser med kvinnelig kjønnsidentitet. Vi mener også at det er hensiktsmessig med kjønnspoeng ved linjer med enormt flertall av ett kjønn. Miljøvennlig og solidarisk forskning ved UiO. Forskningen ved UiO skal ikke skje i samarbeid med miljøskadelige selskaper. UiO skal være åpne om hvilke aktører som finansierer forskningen ved universitetet.

Les mer om Venstrealliansen og deres kandidater her.