Still til valg!

SUPPLERINGSVALG HØSTEN 2021

LEDIGE VERV

Utdanningskomiteen (UK): En representant (for ett år) og tre varaer (for ett år)

Læringsmiljøutvalget (LMU): Tre varaer (for ett år)

Studentparlamentets studie- og forskningskomité: To medlemmer

Studentparlamentets miljøkomité: Tre medlemmer

Studentparlamentets internasjonale komité: Ett medlem

Studentparlamentets promoteringskomité: Fire medlemmer

Studentparlamentets kontrollkomité: Ett medlem

Den sentrale klagenemnda ved UiO: Kvinnelig representant og kvinnelig vara

Styret for Kulturhistorisk museum: En kvinnelig vara

Styret for LINK - senter for læring og utdanning ved UiO: To varaer

Styret for den internasjonale sommerskole: En vara

Ressursgruppe for tros- og livssynspraksis ved UiO: En representant og to varaer

Hovedbrukergruppen for livsvitenskapsbyggeproskjetet: En representant og en vara

Temabrukergruppen for undervisningslokaler og læringsmiljø i livsvitenskapsbyggeprosjektet ved UiO: En vara

Det sentrale valgstyret: En vara

Styret i forum for vitenskapsteori: En vara

Utvalg for nord-sør samarbeid: En vara

Styret for UiO:Livsvitenskap: En representant fra HF/JF/SV/TF/UV og to varaer

Styret for UiO:Norden: En vara

Nettverk for studentrekruttering:En vara

Kunstfaglig råd ved UiO: En vara

 

Fyll ut nominasjonsskjema om du er interessert!
Nominasjonsfrist er 5. september 2021 kl. 23.59.

 

Beskrivelse av alle verv finner du her i endelig innkalling til konstituerende møte 21/22.

 

Etter konstituerende møte er det Arbeidsutvalget som har ansvar for å fylle eventuelle ledige verv. Arbeidsutvalgets oppnevninger ettergodkjennes av Studentparlamentet.

 

Ta kontakt med Anne Aase-Mæland om du har spørsmål.

Publisert 27. mars 2019 13:39 - Sist endret 27. aug. 2021 12:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere