Studentdemokratiet ved UiO

Her finner du informasjon om hele studentdemokratiet ved UiO.

Studenthuset Villa Eika

Villa Eika er den gamle villaen i dragestil lokalisert ved Universitetsbilblioteket på Blindern Campus. Her har Studentparlamentet (SP) og Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) kontorer. Studenthuset Villa Eika har åpningstider på hverdager mellom kl. 08.00-16.00. Det er bare å komme innom dersom du lurer på noe. 

Studentdemokratiet

Studentparlamentet (SP) Studenter har medbestemmelsesrett i alle studentsaker ved Universitetet i Oslo. Studentparlamentet er det øverste tillitsvalgte organet for studenter ved UiO, I tillegg finnes egne utvalg for studenttillitsvalgte på fakultetene og på hvert institutt på hele universitetet.

Studentutvalg Det finnes studentutvalg på alle de ulike fakultetene. Disse velges normalt på allmøte en gang i semesteret. Studentutvalgene har representanter i fakultetets styrer og utvalg, og representerer studentene i studentsaker. Mer om studentutvalgene.

Program- og fagutvalg På hvert studieprogram er det et program- eller fagutvalg som representerer studentene i instituttstyrer og/eller programråd. De tillitsvalgte arbeider med å bedre studiet, det lokale læringsmiljøet og organisering av fagsosiale arrangementer. De møter også i møter med administrasjonen og de ansatte på instituttet eller programmet.

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for de ca. 67 000 studenter tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Det er til sammen 25 læresteder som er tilknyttet SiO. Alle læresteder med over 1500 studenter er direkte representert i Velferdstinget, mens de øvrige er representert gjennom en selvvalgt forsamling. UiO har den største delegasjonen i Velferdstinget. Representantene fra UiO velges gjennom Studentparlamentet. Les mer på deres nettsider

 

Usikker på hvor du skal henvende deg? Ta kontakt med organisasjonskonsulent Miriam Holthe Byjou.

Publisert 9. mars 2011 11:17 - Sist endret 3. apr. 2020 11:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere