Studentparlamentets undervisningspris

Kjenner du en fantastisk underviser? Hvert år deler Studentparlamentet ut en undervisningspris for å premiere fremragende undervisning. Meningen med prisen er å skape oppmerksomhet rundt- og inspirere til- god undervisning.

 

Alle med en tilknytning til UiO kan nominere kandidater til undervisningsprisen. Nominasjonen og begrunnelse skal sendes på mail til undervisningsprisen@sp.uio.no.

Frist: 8. mai 2022  Ny frist kommer primo august

Begrunnelsen skal beskrive innsatsen til de nominerte og inkludere hvordan personen har gjort en ekstra innsats for å stimulere til god læring, jobbet for nyskapning i undervisningen og økt det faglige engasjementet til studentene. Begrunnelsen bør også inkludere henvisninger til kontaktpersoner for mer bakgrunnsinformasjon. Utfyllende informasjon finner du i statuttene for undervisningsprisen lengre ned på siden.

 

STATUTTER FOR STUDENTPARLAMENTETS UNDERVISNINGSPRIS

 

Kandidater

Enkeltpersoner, grupper og enheter som har gjort en innsats for å bedre undervisningen ved Universitetet i Oslo kan nomineres til Studentparlamentets undervisningspris.

 

Nominasjon

Alle med tilknytning til UiO kan nominere kandidater til undervisningsprisen. Nominasjonen og begrunnelse skal sendes til «undervisningsprisen@studentparlamentet.uio.no»

 

Begrunnelse og kriterier

Begrunnelsen skal beskrive innsatsen til de(n) nominerte og inkludere hvordan personen eller enheten har:

  • Gjort en ekstra innsats for å bidra til god læring
  • Jobbet for nyskapning i undervisningen
  • Sørget for at nyskapningen har en effekt utover enkeltpersoner eller enhetens eget
  • Økt det faglige engasjementet til studentene

 

Kandidater trenger ikke møte alle disse kriteriene for å vurderes. Den som nominerer står fritt til å velge ut ett eller flere kriterier og framheve hvorfor den eller de nominerte tilfredsstiller disse kriteriene. Begrunnelsen bør også inkludere henvisninger til kontaktpersoner for mer bakgrunnsinformasjon.

 

Prisutdeling

Prisen skal deles ut 25. mai 2022, i forkant av konstituerende møte for Studentparlamentet 2022/2023. Nominasjonsperioden blir fra 28. mars til 8. mai. Prisen skal utlyses offentlig.

 

Prisen består av et diplom og en gave til prisvinner.

 

Våren 2022 kom det ikke inn noen nominasjoner innen fristen 8. mai. Ny nominasjonsfrist kommer primo august, og prisutdelingen vil skje under Studentparlamentets handlingsplanseminar i september 2022.

 

Tidligere prisvinnere:

2021: Jan Magnus Aronsen, Det medisinske fakultet (MED)

2020: Malcom Langford, Det jurdiske fakultet (JUS)

2019: Markus Keller, Det teologiske fakultet (TF)

2018: Hanne Sandvik, Institutt for arkeologi, konservering og historie (HF)

2017: Frode Kristian Hansen, Institutt for Teoretisk Astrofysikk (MN)

2016: Suhas Govind Joshi, Institutt for informatikk (MN)

2015: Karen O'Brien, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (SV)

2014: Jo Klaveness, Farmasøytisk institutt (MN)

2013: Øivind Bratberg, Institutt for statsvitenskap (SV)

2012: Chieh-Ting Lin, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (HF)

2011: Arnt Maasø, Institutt for medier og kommunikasjon (HF)

Publisert 7. mai 2015 11:27 - Sist endret 3. juni 2022 15:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere