Studentparlamentets undervisningspris

Kjenner du en fantastisk underviser? Hvert år deler Studentparlamentet ut en undervisningspris for å premiere fremragende undervisning. Meningen med prisen er å skape oppmerksomhet rundt- og inspirere til- god undervisning.

 

Alle med en tilknytning til UiO kan nominere kandidater til undervisningsprisen. Nominasjonen og begrunnelse skal sendes på mail til undervisningsprisen@studentparlamentet.uio.no

Frist: 21. mai 2018 kl 12:00. 

Begrunnelsen skal beskrive innsatsen til de nominerte og inkludere hvordan personen har gjort en ekstra innsats for å stimulere til god læring, jobbet for nyskapning i undervisningen og økt det faglige engasjementet til studentene. Begrunnelsen bør også inkludere henvisninger til kontaktpersoner for mer bakgrunnsinformasjon. Utfyllende informasjon finner du i statuttene for undervisningsprisen.

Statutter for Studentparlamentets undervisningspris

 

1. Kandidater

Enkeltpersoner, grupper og enheter som har gjort en innsats for å bedre undervisningen ved Universitetet i Oslo.

 

2. Nominasjon

Alle med tilknytning til UiO kan nominere kandidater til undervisningsprisen. Nominasjonen og begrunnelse skal sendes til s.a.biseth-michelsen@sp.uio.no

 

3. Begrunnelse og kriterier

Begrunnelsen skal beskrive innsatsen til de(n) nominerte og inkludere hvordan personen eller enheten har:

  • Gjort en ekstra innsats for å stimulere til god læring

  • Jobbet for nyskapning i undervisningen

  • Sørget for at nyskapningen har en effekt utover enkeltpersonen eller enhetens eget område

  • Økt det faglige engasjementet til studentene

  • Resultater av god undervisning

  • Man trenger ikke inkludere alle disse, men velge noen og framheve hvorfor den eller de nominerte tilfredsstiller disse kriteriene. Begrunnelsen bør også inkludere henvisninger til kontaktpersoner for mer bakgrunnsinformasjon

4. Utdeling

 

Prisen deles ut på konstituerende møte i Studentparlamentet hvert vårsemester. Nominasjonsperioden blir fra 20. mars til 23. mai. Prisen skal utlyses offentlig.

Prisen består av et diplom og en gave til prisvinner.

 

5. Utdelingskomité

 

Utdelingskomiteen skal velges av SP. Den skal bestå av 5-8 representanter. Det tilstrebes faglig spredning og kjønnsbalanse, hvorav ett medlem internkonstitueres av komitéen som leder. Utdelingskomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Studentparlamentets arbeidsutvalg har sekretærfunksjon for utdelingskomitéen.

 

Tidligere prisvinnere:

2017: Frode Kristian Hansen, Institutt for Teoretisk Astrofysikk (MN)

2016: Suhas Govind Joshi, Institutt for informatikk (MN)

2015: Karen O’Brien, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (SV)

2014: Jo Klaveness, Farmasøytisk institutt (MN)

2013: Øivind Bratberg, Institutt for statsvitenskap (SV)

2012: Chieh-Ting Lin, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (HF)

2011: Arnt Maasø, Institutt for medier og kommunikasjon (HF)

Publisert 7. mai 2015 11:27 - Sist endret 9. mai 2019 12:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere