Studentenes tankesmie

Kjære leser

Erklæringen du har foran deg nå er laget av engasjerte studenter på Universitetet i Oslo, som har vært samlet til Studentenes tankesmie en helg på Renskaug Vertsgård. Vi har diskutert hva som er Universitetet i Oslo sitt samfunnsansvar. Resultatet er de femten tiltakene du finner i dette heftet – innenfor fem forskjellige temaer hvor samfunnet, og universitetet, står ovenfor utfordringer i dag og i framtiden. Dette er tiltak studentene på UiO mener at universitetet bør etterstrebe å oppnå for å utøve sitt samfunnsansvar på en god måte.

I nesten 1000 år har universitetene vært en premissleverandør for samfunnet rundt seg. I dag er det flere en noen gang som tar høyere utdanning. Nesten en av tre i Norge har tatt høyere utdanning, og mer enn halvparten av kvinner i alderen 25 til 30 år har høyere utdanning.

Universitetene er produsenter av kunnskap gjennom forskningen de gjør, og de symboliserer institusjoner som skal ha sitt fundament i kunnskap og rasjonalitet. Universitetet i Oslo har som Norges eldste og høyest rangerte universitet en helt sentral rolle i å fremme universitetenes samfunnsansvar.

UiOs langtidsstrategi, strategi 2020, sier at «Universitetet i Oslo ønsker å ta et tydeligere ansvar for å bidra til å møte de utfordringer verden står overfor». For å vise hva studentene mener om dette har vi laget denne erklæringen, som kan bistå i det videre arbeidet på UiO, med å møte framtidens utfordringer. Vi håper den vil være til nytte, og at ambisjonene studentene setter for sitt eget universitet realiseres.

 

Les hele erlæringen her

 

God lesing!

Publisert 21. juni 2016 11:50 - Sist endret 27. des. 2016 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere