Framtidas utdanning - ei erklæring om utdanningskvalitet

Erklæringa "Framtidas utdanning" er utarbeida av deltakerne på Studentkonferansen 2015 på Renskaug Vertsgård 27. februar til 1. mars. Her er forordet i erklæringa.

Globalisering, klimaendring, nye teknologier. Verden er i utvikling, og universitetet kan ikke stå stille. Høy utdanningskvalitet krever at vi tar i bruk mulighetene og løser utfordringene som framtida stiller oss ovenfor. På Studentkonferansen 2015 stilte vi spørsmålet: Hvordan skal framtidas utdanning være? Hvordan kan undervisningen på Universitetet i Oslo bli mest mulig engasjerende og samfunnsrelevant i en verden i endring?

Vi inviterte studenter fra hele UiO til å bli med på konferansen for å delta i diskusjonen om disse spørsmålene og bidra med sine erfaringer og idéer. En bredt sammensatt gruppe på 40 studenter fra ulike fag og ulike land deltok på dugnaden. Sammen lagde vi erklæringa du nå holder i hendene, med god hjelp fra sterke faglige innledere og konstruktive gruppeledere. Erklæringa gir noen svar på de store, viktige og vanskelige spørsmålene vi stilte oss, og inneholder konkrete forslag til hvordan vi mener utdanninga som blir tilbudt på UiO kan bli enda bedre.

De fire temaene for konferansen – undervisning, studieprogram, samfunnsrelevans og akademisk dannelse – ble grundig diskutert i grupper og i plenum. Til slutt vedtok deltakerne den endelige teksten og hovedanbefalinger fra konferansen som en helhet. Hovedanbefalingene har også Studentparlamentet ved UiO enstemmig stilt seg bak.

To av de fem overordna målene i UiOs Strategi 2020 sier at vi skal «tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder» og «bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets store samfunnsutfordringer». Dette er nødvendige målsetninger, men de er krevende å nå. Hvis anbefalingene i denne erklæringa blir tatt til følge, er vi sikre på at universitetet kommer nærmere å oppfylle ambisjonene.

God lesning!

 

 

Framtidas utdanning (PDF)

Publisert 13. mai 2015 16:44 - Sist endret 5. okt. 2017 11:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere