Læringsmiljøerklæringen 2014

Læringsmiljerklæringen er utarbeidet av studenter ved UiO den 21.-.23.februar 2014 under konferansen Læringsmiljødugnaden. Her er innledningen i heftet.

 

"Kjære leser,

Du holder nå Læringsmiljøerklæringen i hendene. Læringsmiljøerklæringen er full av forslag og tiltak fra UiOs studenter til UiOs ledelse. Gjennom intensivt arbeid en hel helg har vi kommet fram til de tiltakene vi mener vil forbedre læringsmiljøet ved UiO. Vi håper både studenter og ansatte vil bruke forslagene, videreutvikle dem og ta de med i det daglige arbeidet med studiekvalitet og læringsmiljø.

Som ny student kan det å starte på universitetet virke overveldende. Studentene vet hverken hva de kan forvente av universitetet eller hva universitetet kan forvente av dem. Derfor er det viktig å avklare forventingene så tidlig som mulig, og samtidig legge opp til en positiv faglig og sosial utvikling for den enkelte student. Vi ønsker oss trygge, stolte og engasjerte studenter. 

UiOs strategi 2020 sier at “UiO skal tilby landets beste læringsmiljø gjennom klarere forventninger, tettere oppfølging, bruk av varierte læringsformer, læringsfremmende evaluering og god pedagogisk kompetanse”. UiOs årsplan 2014-2016 starter med setningen: “Det overordnede målet for prioriteringene i årsplanen er å skape bedre studiekvalitet og nyskaping innen utdanning og læremiljø”. UiO ønsker å ha Norges beste læringsmiljø, og har alle forutsetninger for å kunne nå dette målet. UiO har de beste fagmiljøene og de beste studentene. Dersom studenter, vitenskapelige ansatte, ledelse, komiteer, råd, utvalg og alle andre tenker på og snakker om læringsmiljø er vi allerede på god vei.  

Dokumentet du nå har i hånda inneholder resultatene fra Læringsmiljødugnaden. Studentene jobbet fram tolv forslag under fire temaer; det gode læringsmiljøet, verdens beste fadderuke, oppfølging gjennom det første året og det internasjonale læringsmiljøet. Hvert tema har en introduksjonstekst, noen hovedforslag, en generell utdyping av temaet, i tillegg til en idébank som inneholder alle forslagene gruppa var innom under arbeidet. I starten av dokumentet finner du de forslagene en samla læringsmiljødugnad anbefaler UiO å innføre for å bedre læringsmiljøet. 

"

 

Læringsmiljøerklæringen (PDF)

Publisert 4. juni 2014 10:28 - Sist endret 5. okt. 2017 11:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere