Pengestøtte til studentorganer

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo ved Arbeidsutvalget deler hvert år ut rundt kroner 110 000 til lokalt studentdemokrati og foreninger/arrangementer som har faglig innhold. Målet med potten er å styrke studentengasjementet ved Universitetet i Oslo.

Pengene deles ut seks ganger i året, 15. februar, 15. mars, 15. april, 15. september, 15. oktober og 15. november.

REGLEMENT FOR BEVILGNINGER TIL STUDENTORGANER

Vedtatt av Studentparlamentets arbeidsutvalg 11.02.2020

1 Formål

Studentparlamentet ved UiO, ved Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) bevilger økonomiske midler til fag-, program-, institutt-, og studentutvalg, samt organisasjoner eller initiativ som gir et tilbud til tverrfakultære studentgrupper. AU har hvert år rundt kr 110 000 til slike formål i øremerkede bevilgninger fra UiO. AU kan velge å øke summen med egne midler om man ser at det er rom for det i budsjettet.

2 Bevilgninger

 • Studentutvalgene innvilges årlig kr 5 000 hver i driftsstøtte mot at de leverer et enkelt regnskap for foregående år. Disse pengene overføres direkte til studentutvalgene uten begrensninger vedrørende hva pengene kan brukes til. Studentutvalgene må søke om midlene innen 15.03.
 • Midlene innvilges på bakgrunn av innsendte søknader.
 • Seks årlige søknadsfrister: 15.02, 15.03, 15.04, 15.09, 15.10 og 15.11.
 • Søknader skal leveres samme kalenderår som arrangementet finner sted. Unntak er ved søknadsfristen 15.11 da det kan innvilges støtte til arrangementer som skal avholdes i perioden 01.01-15.02 i påfølgende kalenderår. Slike tildelinger kan ikke overstige 10 % av øremerkede midler.
 • Det tilstrebes å utdele ikke mer enn 20 % i forbindelse med hver søknadsfrist.
 • Bevilgningene blir ikke utbetalt kontant. Man må sende faktura eller levere utleggsbilag med orginalkvitteringer til Studentparlamentet ved daglig leder. Dersom utvalget sender faktura plikter de også å sende en rapport etter gjennomført arrangement.
 • Arrangementer som styrker studenters bevissthet rundt studentdemokratiet og søknader om etableringsmidler skal prioriteres.

 

2.1 Tildelingskriterier

Hva er støtteberettiget?

 • Driftsstøtte til studentutvalgene.
 • Organisering av konferanser, arrangementer og andre initiativ på UiO med en tydelig studentdemokratisk og/eller faglig profil.
 • Det kan også søkes om deltakelse på konferanser som faller inn under studentpolitisk arbeid, dersom avslag på støtte fra nærmeste administrativ enhet eller Norsk Studentorganisasjon kan fremlegges. 

Hva er ikke støtteberettiget?

 • Studietur eller utgifter knyttet til reisevirksomhet. 
 • Aktiviteter som ikke har en studentdemokratisk eller faglig profil.
 • Lukkede aktiviteter som kun tilbys en avgrenset gruppe studenter.
 • Lønn/honorar eller alkohol.
 • Driftsmidler bør primært dekkes av nærmeste administrative enhet på UiO, og det skal vises til avslag på støtte om nødvendige driftsmidler for å tildeles støtte. Driftsmidler er knyttet til utgifter i forbindelse med intern møtevirksomhet, langvarige investeringer eller andre former for interne goder i en organisasjon.

 

2.2 Søknadsskjema

 • For å sende inn søknad skal man benytte søknadskjema, hvor det fremgår hvorfor søknaden er støtteberettiget.
 • Budsjett og aktivitetsbeskrivelse skal legges ved søknad, og sendes til post@studentparlamentet.uio.no.
Publisert 14. nov. 2013 13:34 - Sist endret 29. juni 2022 16:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere